Vaccinationsbevis på uppdrag av patient

Här kan du som vårdgivare läsa om hur du via ett webbaserat formulär kan skapa ett vaccinationsbevis till en patient som blivit vaccinerad mot covid-19 i Sverige och fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer.


Manual för vårdpersonal 

Manual för vårdpersonal som ska tillhandahålla vaccinationsbevis (PDF)

Länk till webbtjänsten

Här beställer du vaccinationsbevis på begäran av patient.

Vem kan få vaccinationsbevis via denna tjänst?

Personer som inte har personnummer eller samordningsnummer som har vaccinerats i Sverige har fått sina vaccinationer mot covid-19 registrerade på så kallade reservnummer.

Dessa personer kan få vaccinationsbevis, genom att ta kontakt med vården i sin region, via 1177.se

Kraven är:

  • Vaccinationsbeviset ska tillhandahållas och utfärdas på begäran från individ. 
  • Individen ska ange en adress dit beviset skickas som rekommenderat brev.
  • Att få vaccinationsbevis på detta sätt gäller för individer som fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer.
  • Individerna ska ha journalförd vaccination mot covid-19.
  • Reservnummer ska anges.
  • Personer som är 16 år eller äldre kan beställa beviset själva.
  • Vårdnadshavare kan begära ut vaccinationsbevis för sina barn, om barnet är yngre än 18 år.

Vem i vården kan tillhandahålla vaccinationsbevis på detta sätt?

Tjänsten att skapa vaccinationsbevis för personer vars vaccinationer har registrerats på reservnummer kräver en utökad behörighet. Dels krävs att medarbetaren har ett vårdmedarbetaruppdrag och dessutom en utökad behörighet med en särskild individuell egenskap för it-tjänster i HSA.

Medarbetaren loggar in i tjänsten med sitt SITHS-kort.

För frågor om behörighet: Kontakta support för behörigheter enligt era normala rutiner i er region.

Frågor och svar om vaccinationsbevis (reservnummer)

Här hittar du svar på vanliga frågor om vaccinationsbevis för personer utan person- eller samordningsnummer.

Support om webbtjänsten

Supportfrågor gällande webbtjänsten ställs till E-hälsomyndigheten via adressen servicedesk@ehalsomyndigheten.se 

Skriv gärna att det gäller vaccinationsbevis (reservnummer) i ämnesraden.

Villkor för tjänsten

Här kan du läsa om villkor för tjänsten Administrera covidbevis