Information om covidbevis efter den 30 juni 2023

E-hälsomyndigheten utfärdar covidbevis enligt EU-förordningen om EU:s digitala covidbevis. I dagsläget kräver inga länder inom EU/EES covidbevis vid inresa, men det finns länder utanför EU/EES som fortfarande har krav på covidbevis eller liknande vid inresa.

E-hälsomyndigheten utfärdar covidbevis enligt nuvarande förordning fram till och med den 30 juni 2023. EU diskuterar nu olika alternativ för vad som ska hända med covidbevis efter det datumet, men inga formella beslut är tagna ännu.

Ett beslut om förordningen ska förlängas eller inte, kan eventuellt komma med kort varsel. E-hälsomyndigheten meddelar berörda aktörer och uppdaterar webbplatsen när ny information kommer.