Information till vårdgivare som tillhandhåller covid-19-test inför resor

Informationen på denna sida riktar sig till vårdgivare som utför covid-19 PCR-test (NAAT) och/eller antigen-test (RAT) för att kunna tillhandahålla testbevis, samt berörda systemleverantörer.

Testbevis baseras på en ny EU-förordning och ska underlätta den fria rörligheten och möjliggöra ett säkert resande i EU under coronapandemin.

Med ett testbevis kan du enkelt och säkert visa att du testat negativt för covid-19.

I korta drag innebär det: 

 1. Individen besöker en vårdgivare och identifierar sig.
 2. Vid besöket tar hälso- och sjukvårdpersonal eller annan kvalificerad personal ett prov.
 3. Individen begär att ett testbevis ska skapas utifrån provresultatet.
 4. Provet analyseras.
 5. Vid negativt provresultat skickar vårdgivaren information via ett API (ett tekniskt gränssnitt som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten och som vårdgivarens system kan ansluta till) till E-hälsomyndigheten.
 6. Om individen har en digital brevlåda tillhandahåller E-hälsomyndigheten testbeviset där.
 7. Om individen saknar en digital brevlåda måste vårdgivaren säkerställa att individen får beviset på något av dessa två sätt: genom att skriva ut beviset och ge det direkt till individen, eller via en digital lösning som kräver en säker identifiering av individen. Detta görs genom att E-hälsomyndigheten skickar beviset till vårdgivaren genom ett API.

Hur ska jag göra om jag som vårdgivare vill ansluta till tjänsten för testbevis?

För att vårdgivare ska få möjlighet att ansluta till tjänsten för testbevis finns ett antal kriterier som måste vara uppfyllda.

 • Vårdgivaren måste vara registrerad i IVO:s vårdgivarregister
 • Det måste finnas en teknisk koppling via API för att testbevis ska kunna tillhandahållas vårdgivaren. E-hälsomyndigheten tillhandahåller inget webbgränssnitt.
 • För att kunna ansluta en vårdgivare som erbjuder provtagning för covid-19 för reseintyg krävs ett avtal mellan vårdgivaren och E-hälsomyndigheten. Det är viktigt att notera att systemet som vårdgivaren använder måste vara godkänt för anslutning.
 • Provtagningen ska vara utförd av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal i Sverige. Självtester och egenprovtagning godkänns inte.
 • Testerna måste vara godkända enligt EU-förordningen. Godkända tester är enligt förordningen NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) – där den vanligaste typen är så kallat PCR-test – och RAT (Rapid Antigen Test).
 • Rutin för säker identifiering ska finnas på plats. Vårdgivaren ska på uppdrag av E‑hälsomyndigheten och för E-hälsomyndighetens räkning visa testbeviset digitalt för den enskilde i vårdgivarens anslutningssystem. Vårdgivaren får visa testbeviset digitalt först efter att en säker identifiering har gjorts av den enskilde.
 • All behandling av testbevis och personuppgifter som tillhandahålls vårdgivaren ska ske inom EU/EES. Vårdgivaren får inte överföra personuppgifterna till tredje land, det vill säga utanför EU/EES.

Hur gör jag för att anmäla intresse och/eller få veta mer?

Vårdgivare som utför covid-19 PCR-test (NAAT) och/eller antigen-test (RAT) för reseintyg och berörda systemleverantörer, som är intresserade av att ansluta till tjänsten för testbevis, kan kontakta E-hälsomyndighetens kundtjänst, servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Vänligen ange ”Anslutning testbevis” i ämnesraden.

Efter intresseanmälan får ni tillgång till mer detaljerad information om processen för anslutning och de krav som finns på anslutande system och vårdgivaren.