Styrgrupp

Styrgruppen består av politiska representanter från staten och SKL.

Styrgruppen ansvarar för att styra och följa upp genomförandet med handlingsplanen. Gruppen ska också sätta upp och vidareutveckla den gemensamma samverkansorganisationen.

Styrgruppen består av:

  • Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet (ordförande)
  • Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Socialdepartementet
  • Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare, Finansdepartementet
  • Martin Andreasson, ordförande beredningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Marlene Burwick, ordförande, Beredningen för socialpolitik och individomsorg, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting