Samordningskansli

Samordningskansliet ansvarar för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information.

Samordningskansliet ansvarar för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi fungerar också som stöd för drift och utveckling avden nationella styr- och samverkansorganisationen. Vårt arbete rör handlingsplanens prioriterade områden: regelverk, gemensamma begrepp och standarder.

Har du frågor om vårt arbete?

Kontakta oss gärna på kansliet@nationellehalsa.se.

Samordningskansliet består av:

Porträtt av Karina Tellinger McNeil (SKL) och Jesper Olsson (eHälsomyndigheten)
Karina Tellinger McNeil (SKL) och Jesper Olsson (eHälsomyndigheten)