Politiskt högnivåråd

Det politiska högnivårådet består av statsråd och politiska företrädare från SKL. Rådet beslutar om arbetets inriktning, följer handlingsplanens utveckling och att målen uppfylls.

Det politiska högnivårådet består av:

  • Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Socialdepartementet
  • Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Socialdepartementet
  • Lena Micko, Ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Anders Knape, 2:a vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting