Nationellt råd

Det nationella rådet ska stärka en bred och god samordning för alla parter.

Nationella rådet består av beslutsfattare från organisationer så som näringslivet, branschorgan och forskningsinstitut. Rådet träffas två gånger varje år för att stärka en bred och god samordning för alla parter.

Rådet ska komma med synpunkter och tankar om olika frågor inom e-hälsoområdet till styrgruppen, och sprida kunskap till respektive organisationer om de diskussioner som förs nationellt.

Nationella rådet består av:

 • David Liljequist, Vårdförbundet
 • Henrik Götesson, Lika Unika/Synskadades Riksförbund
 • Emma Spak, Svenska Läkarförbundet
 • Elisabeth Strandberg, Svenska Sjuksköterskeföreningen
 • Rikard Johansson, Almega Vårdföretagarna
 • Lars Lundberg, Almega It- telekomföretagen
 • Josefin Johansson, Akademikerförbundet SSR
 • Sara Meunier, Inera
 • Sofie Zetterström, Inera
 • Lars Berge Kleber, HSO
 • Martina Bergström, HSO
 • Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech
 • Lisa Stern Ödmark, Sveriges Apoteksförening
 • Anders Fredriksson, Föreningen Sveriges Socialchefer
 • Hanna Agarelh, ForskarSverige
 • Jesper Olsson, eHälsomyndigheten
 • Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna
 • Hans Göransson, Tandläkarförbundet
 • Sabine Koch, Karolinska Institutet
 • Jenny Hjalmarsson, Famna
 • Kristina von Sydow, LIF
 • PO Egnell, Luleå Tekniska Universitet
 • Göran Petersson, Svenska Läkaresällskapet
 • Agneta Karlsson, Regeringskansliet
 • Madeleine Harby Samuelsson, Regeringskansliet
 • Annelie Roswall Ljunggren, Regeringskansliet
 • Niklas Eklöf, Regeringskansliet
 • Jenny Wada, Regeringskansliet
 • Anders Henriksson, SKL
 • Martin Andreasson, SKL
 • Patrik Sundström, SKL
 • Karina Tellinger McNeil, SKL