Beredningsgrupp

Beredningsgruppen ska bland annat ta initiativ till analyser och utredningar och samordna insatser och aktiviteter.

Beredningsgruppen består av tjänstemän från staten, SKL, landsting och kommuner. Gruppen ska:

 • Identifiera behov och ta initiativ till analyser, utredningar samt kunskaps- och beslutsunderlag för handlingsplanens genomförande.
 • Säkerställa att arbetet följer aktuell samordningsplan.
 • Säkerställa att underlag till styrgruppen är förankrade.
 • Säkerställa att relevanta aspekter beaktas.
 • Ansvara för att samordna beslutade insatser och aktiviteter.
 • Säkerställa en fungerande samverkan inom och mellan insatsområdena.
 • Verka för en bred och ändamålsenlig representation i insatsernas grupperingar.

Beredningsgruppen består av:

 • Hans Karlsson (ordförande), Avdelningsdirektör, SKL
 • Patrik Sundström, Programansvarig för e-hälsa, SKL
 • Johan Assarsson, VD, Inera
 • Anette Henriksson, Kommundirektör, Lund
 • Martin Andreae, Kommundirektör, Norrköping
 • Catarina Dahlöf, Regiondirektör, Halland
 • Krister Björkegren, Landstingsdirektör, Kalmar
 • Olivia Wigzell, Generaldirektör, Socialstyrelsen
 • Catarina Andersson Forsman, Generaldirektör, Läkemedelsverket
 • Malin Ekman-Alden, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
 • Eva-Britt Gustafsson, tf Generaldirektör, eHälsomyndigheten
 • Niklas Eklöf, Ämnessakkunnig, Socialdepartementet
 • Jenny Wada, Departementssekreterare, Socialdepartementet
 • Therese Kristensson, Departementssekreterare, Finansdepartementet

Mötestider 2017

 • 13 juni
 • 15 augusti
 • 18 oktober
 • 8 december