Arbetsgrupp för uppföljning

Vi ansvarar för att följa upp arbetet med visionen. Syftet med vårt arbete är att visa hur digitaliseringen utvecklas mot Vision e-hälsa 2025.

Det finns många olika undersökningar som ger en viss eller avgränsad bild av e-hälsoområdet. För att alla parter ska få den information som de behöver för att följa utvecklingen inom e-hälsa behövs ramverk för uppföljningsarbetet.

Därför ska arbetsgruppen för uppföljning ta fram en uppföljningsmodell för Vision e-hälsa 2025 och de tre insatsområdena i handlingsplanen.

Både myndigheter, landsting och kommuner behöver utveckla verktyg och metoder för att kunna visa på hur digitaliseringen framskrider mot visionen och hur nyttan av digitaliseringen realiseras. En förutsättning för att mäta visionens måluppfyllelse är ett system som även inbegriper internationell jämförelse.

Har du frågor om uppföljning?

Kontakta gärna någon av oss! 

Arbetsgruppen för uppföljning består av: