Arbetsgrupp för regelverk

Vi arbetar för regelverk som både värnar om individens integritet och främjar den digitala utvecklingen.

De lagar, förordningar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes olika rättigheter eller intressen. Men lagarna måste också kunna hantera de specifika frågeställningar som den digitala utvecklingen medför.

Därför arbetar vi med att uppnå ändamålsenliga regelverk som både värnar individens säkerhet och integritet, och främjar den digitala utvecklingen. 

Vårt första uppdrag är att ta fram en genomförandeplan för arbetet. I planen ska vi föreslå hur arbetet med bland annat kunskapsspridning och intressebevakning ska organiseras och genomföras.

Har du frågor om arbetet med regelverk?

Kontakta gärna någon av oss! 

Arbetsgruppen för regelverk består av: