Arbetsgrupp för enhetligare begreppsanvändning

Vi arbetar för en välfungerande informationsöverföring inom och mellan verksamheter, med hjälp av gemensamma begrepp.

För att information ska kunna delas mellan olika system, verksamheter och personer behövs gemensamma begrepp och klassifikationer. Alla behöver helt enkelt använda samma begrepp för samma sak. 

Så är inte riktigt fallet i dag inom hälso- och sjukvården. Vissa begrepp används på olika sätt och betyder delvis olika saker. Till exempel finns det både statliga och regionala register för vård och omsorg som är strukturerade och klassificerade på olika sätt.

Därför ska vi arbeta för en enhetlig begreppsanvändning. Under året ska vi ta fram en genomförandeplan där vi föreslår hur arbetet med bland annat att etablera en nationell samverkansform ska organiseras och genomföras. Vi ska också föreslå hur relevanta intressenter ska involveras och hur vi kan använda befintliga grupperingar och nätverk.

Har du frågor om arbetet med definitioner?

Kontakta gärna någon av oss! 

Arbetsgruppen för gemensamma definitioner består av: