Vision e-hälsa 2025

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

För att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa är det framförallt insatser på tre nyckelområden som lyfts fram i Vision e-hälsa 2025:

  • Regelverk. De lagar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen. Om regelverk behöver ändras för att få bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten ska även behovet av integritets- och säkerhetsskydd tillgodoses.
  • Enhetligare begreppsanvändning. Koder, begrepp, termer och strukturer som används ska vara enhetliga för att möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
  • Standardiseringsfrågor. Tekniska standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer. Interoperabilitet är förmågan hos system att dela information och kunskap med andra system.

Gemensam organisation för samverkan

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en handlingsplan för Vision e-hälsa. Enligt handlingsplanen har det bildats en organisation som ska se till att visionen utvecklas. Organisationen består av bland annat en styrgrupp, ett nationellt råd och ett samordningskansli. Vi på eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att bilda och koordinera samordningskansliet i nära samverkan med SKL och andra aktörer som är viktiga för utvecklingen.

I organisationen finns också fyra arbetsgrupper. Tre av arbetsgrupperna arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen, och en jobbar med uppföljning.

Läs mer om organisationen och arbetsgrupperna nedan.

 

Nationell organisation för att nå Vision e-hälsa 2025. Samordningskansliet är placerat vid eHälsomyndigheten. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika grupperna.

Har du frågor om vårt arbete?

Kontakta oss gärna på kansliet@nationellehalsa.seFilmer om Vision e-hälsa 2025

Så når vi Vision e-hälsa 2025 - seminarium från Vitalis 2017. Längd: 20 minuter.

Hur ska Vision e-hälsa 2025 följas upp? - Seminarium från Vitalis 2017. Längd: 21 minuter