Så här gör du som arbetar på apotek

I händelse av störningar i recepttjänsten, håll dig gärna uppdaterad på sidan för driftinformation på eHälsomyndighetens webbplats

Om eHälsomyndighetens recepttjänster inte fungerar, har samtliga apoteksaktörer egna reservrutiner för hur du som farmaceut ska agera.

Du som arbetar på apotek har i undantagsfall möjlighet att ta kontakt med hälso- och sjukvården/förskrivaren via telefon för att hjälpa kunden och lämna ut läkemedlet. Notera att dessa reservrutiner enbart används i undantagsfall när du bedömer det möjligt och/eller absolut nödvändigt.

Var särskilt observant med pappersrecept efter ett driftstopp. Förskrivarna kan då ha utfärdat pappersrecept inom ramen för vårdens reservrutiner, och det kan finnas motsvarande e-recept inlagda i systemen. Det kan alltså ha skapats dubbletter och då ska endast ett av recepten expedieras.