Så här gör du som arbetar på apotek

I händelse av störningar i recepttjänsten, håll dig gärna uppdaterad på sidan för driftinformation på E-hälsomyndighetens webbplats

Om E-hälsomyndighetens recepttjänster inte fungerar, har samtliga apoteksaktörer egna reservrutiner för hur du som farmaceut ska agera.

Du som arbetar på apotek har i undantagsfall möjlighet att ta kontakt med hälso- och sjukvården/förskrivaren via telefon för att hjälpa kunden och lämna ut läkemedlet. Notera att dessa reservrutiner enbart används i undantagsfall när du bedömer det möjligt och/eller absolut nödvändigt.

Var särskilt observant med pappersrecept efter ett driftstopp. Förskrivarna kan då ha utfärdat pappersrecept inom ramen för vårdens reservrutiner, och det kan finnas motsvarande e-recept inlagda i systemen. Det kan alltså ha skapats dubbletter och då ska endast ett av recepten expedieras.