Så här gör du som arbetar på apotek om recepttjänsten inte fungerar

  • I händelse av störningar i recepttjänsten kan du löpande hålla dig uppdaterad på sidan för driftinformation på E-hälsomyndighetens webbplats.
  • Vid störningar i recepttjänsten kan i vissa fall förskrivningen av recept fungera för de vårdaktörer som använder sig av så kallade receptköer. Recept som läggs i kö kan då expedieras på apotek när det som orsakat störningen är åtgärdat.
  • Vid stopp i recepttjänsten, finns möjligheten för förskrivare att göra undantag från att använda elektronisk förskrivning och istället skriva ut pappersrecept. Expedierade pappersrecept ska registreras av farmaceuten i recepttjänsten när den fungerar normalt igen.
  • Var särskilt observant med pappersrecept efter ett driftstopp. Förskrivarna kan då ha utfärdat pappersrecept inom ramen för vårdens reservrutiner, och det kan finnas motsvarande e-recept inlagda i systemen. Det kan alltså ha skapats dubbletter och då ska endast ett av recepten expedieras.
  • Vid störningar i recepttjänsten bör du även vända dig till din egen organisation för att få reda på vilka rutiner som gäller hos er och om hur du som farmaceut ska agera.

Från och med den 10 maj 2022 blir elektronisk förskrivning huvudregel. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.