Så här gör du som arbetar inom hälso- och sjukvården om e-recepttjänsten inte fungerar

I händelse av störningar i recepttjänsten finns uppdaterad driftinformation på E-hälsomyndighetens webbplats.

Vid stopp i e-recepttjänsten, använd möjligheten att skriva ut pappersrecept eller att ringa in ditt recept till apoteket, exempelvis när patienten bör få tillgång till de förskrivna läkemedlen omgående.

Informera patienten om att det är tillfälligt stopp i e-recepttjänsten. Hänvisa också till E-hälsomyndighetens webbplats där patienten kan hålla sig informerad om när e-recepttjänsten åter fungerar normalt.

Informera patienten om vilka konsekvenser det får om denne inte kan hämta ut sitt recept och vilka åtgärder patienten ska vidta om stoppet blir långvarigt. Exempelvis inom vilken tid patienten ska kontakta eller åter uppsöka hälso- och sjukvården.