Verktygslåda för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär både tekniska, juridiska och verksamhetsmässiga förändringar. I den här verktygslådan finns informationsmaterial och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.

För dig som arbetar med vård- eller apotekspersonal

  • Vad behöver personalen på vår arbetsplats känna till om lagen om nationell läkemedelslista?
  • Hur ska vår apotekspersonal agera när de träffar på en spärrad uppgift i registret?
  • Ska vår hälso- och sjukvårdspersonal använda Förskrivningskollen, och när?

Den här delen av verktygslådan riktar sig till dig som ska besvara den typen av frågor.

Material att sprida i verksamheten

Personal inom vård och apotek påverkas av Nationella läkemedelslistan, liksom deras patienter och kunder. Här hittar du informationsmaterial som riktar sig till vård- och apotekspersonal och invånare.

Beställ små informationskort, för dig som arbetar inom vård eller på apotek

Får ni mycket frågor från patienter eller kunder och vill kunna hänvisa till fördjupad information? Då kan ni beställa ett tryckt informationskort som ni kan dela ut. På kortet står att man kan läsa mer på E-hälsomyndighetens webbplats om hur den nya lagen påverkar mina recept och att informationen finns på andra språk. Skicka er beställning till registrator@ehalsomyndigheten.se, var vänlig ange antal kort och adress.

Till hälso- och sjukvård

Till apotek

Till privatpersoner 

Planera in E-hälsomyndighetens webbutbildning

  • Hur påverkas vård- och apotekspersonal av lagen om nationell läkemedelslista?
  • Hur påverkas patienten?
  • Vad ska Nationella läkemedelslistan leda till?

Dessa frågor besvaras i webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan. Utbildningen riktar sig till personal inom vård och apotek som har behörighet att se uppgifter från Nationella läkemedelslistan.

Till webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan

Se över rutiner och arbetssätt

Utbildningen tar upp hur lagen om nationell läkemedelslista och registret Nationella läkemedelslistan fungerar. Däremot går den inte in på praktisk information. Apotekspersonal som vill veta exempelvis hur de ska agera när de träffar på en spärrad uppgift och förskrivare som undrar om just deras vårdenhet ska använda den digitala tjänsten Förskrivningskollen, uppmanas i utbildningen att vända sig till sina lokala riktlinjer.

E‑hälsomyndigheten tar inte fram praktisk vägledning för era lokala verksamheter. Det behöver ni göra själva, så att de nya rutinerna samspelar med de arbetssätt ni redan har.

Ta hjälp av en checklista för införandet (pdf: öppnas i ny flik, 110 kB)

För dig som arbetar med vård- eller apotekssystem

Är du beställare eller leverantör av ett vård- eller apotekssystem som ska anpassas till Nationella läkemedelslistans nya teknik? Ett första steg kan vara att sätta dig in i vad Nationella läkemedelslistan innebär på ett övergripande plan. Det kan du läsa om i foldern Till dig som ska använda Nationella läkemedelslistan.

Kartlägg systemen

Följande frågor kan vara bra att besvara:

  • Vilka av era system påverkas av införandet?
  • Påverkas, utvecklas eller förändras även angränsande system samtidigt?
  • Hur ser samarbetet ut mellan beställare och leverantörer av ert system?

Lär känna dokumentationen

I samverkansytan Utvecklarportalen hittar du information om hur Nationella läkemedelslistan ska användas. I den kan du bland annat läsa om krav på anslutande system och de tjänstegränssnitt som ska användas senast den 1 maj 2023.

Besök Utvecklarportalen