Illustration av läkare och patient som kollar i register på datorn

Nationella läkemedelslistan för hälso- och sjukvården

Den 1 maj 2023 ska alla vårdsystem som används för att förskriva recept ha anpassats till Nationella läkemedelslistan. Det innebär en rad förändringar för både systemen och de som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Senaste nytt om Nationella läkemedelslistan

Upptäck en av ingångarna till Nationella läkemedelslistan

19 augusti 2020. På det digitala Vitalis den 25-26 augusti ger E-hälsomyndigheten en förhandstitt på det som ska bli Förskrivningskollen – en webbingång till Nationella läkemedelslistan..

Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

3 juli 2020. E-hälsomyndigheten har under våren utvecklat formerna för samverkan med de vård- och apoteksaktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Arbetet bedrivs från och med hösten 2020 i två olika spår.

Lagen om nationella läkemedelslistan skjuts fram till den 1 maj 2021

15 maj 2020. Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Införandet av Nationella läkemedelslistan

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Samtidigt skapas en ny informationskälla: Nationella läkemedelslistan. Uppgifter som finns i dagens receptregister och läkemedelsförteckning förs över till Nationella läkemedelslistan, som fler får tillgång till. När vården börjar använda de nya funktioner som utvecklas tillkommer nya informationsmängder, och viss information blir mer strukturerad.

Koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel

Att informationen blir tillgänglig för fler har flera positiva effekter. Till exempel skapas en koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel, vilket kan ge bättre uppföljning av behandlingar. Andra fördelar med Nationella läkemedelslistan är:

 • Hälso- och sjukvården får tillgång till uppgifter en längre period bakåt.
 • Hälso- och sjukvården får större möjligheter att identifiera och motverka missbruk av läkemedel, eftersom de kan se om patienten har en läkemedelsbehandling som avser narkotiska preparat eller andra särskilda läkemedel.
 • Hälso- och sjukvården kan göra snabbare läkemedelsgenomgångar med högre kvalitet, tack vare att informationen finns i färre källor.
 • Hälso- och sjukvården får en bättre tillgång till information vid bedömningar och behandlingsbeslut kring läkemedel, vilket leder till att patientsäkerheten ökar.

Vad förväntas ni göra?

För att Nationella läkemedelslistan ska få de förväntade effekterna behöver ni inom vården göra två saker:

 • Anpassa de it-system som ska prata med Nationella läkemedelslistan.
 • Anpassa era arbetssätt efter Nationella läkemedelslistan.

Till er hjälp har ni en verktygslåda för införandet av Nationella läkemedelslistan.

Förskrivningskollen lanseras den 1 maj 2021

Förskrivningskollen är en webbtjänst som behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan använda för att få direktåtkomst till Nationella läkemedelslistan, om man inte har tillgång till ett journalsystem som är anslutet till registret. Tjänsten ska lanseras samtidigt som lagen om nationella läkemedelslistan träder i kraft, den 1 maj 2021.

Den 1 maj 2021 innehåller Förskrivningskollen följande funktioner:

 • direktåtkomst till läkemedelslistan
 • skapa förskrivning av helförpackade läkemedel
 • avsluta förskrivning
 • makulera förskrivning
 • skapa och häva spärr av behandlingsorsak och spärr för vårdnadshavare.

Beroende på vilken roll och behörighet du har, får du också åtkomst till olika funktioner. Fler funktioner finns i en utvecklingsplan och kommer att prioriteras efter behov och värde.

Vad krävs för att använda Förskrivningskollen?

Behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan logga in med sitt vanliga Siths eID då Förskrivningskollen använder sig av Ineras centrala IdP för att ställa ut säkerhetsintyg vid inloggning.

Fritidsförskrivare loggar in med e-legitimation. E-hälsomyndigheten erbjuder Freja eID+ som inloggningsalternativ från den 1 maj 2021.

Den som loggar in i Förskrivningskollen behöver varje gång patientens samtycke för att komma åt innehållet i Nationella läkemedelslistan. I väntan på en lösning för registrerat samtycke kan fritidsförskrivare i första versionen av Förskrivningskollen endast skapa förskrivning av helförpackade läkemedel.

Läs om hur samtycken och spärrar fungerar

Ta del av en filmad föreläsning från Vitalis 2020 om Förskrivningskollen - en del av Nationella läkemedelslistan.

Film 14 minuter. För att se texten kan du behöva klicka på undertexter i nedre menyn vid uppspelning.


Förskrivning med substansnamn

E-hälsomyndigheten har fattat ett inriktningsbeslut om att lösningen för förskrivning på substansnamn ska bygga på Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper.

Ta del av en filmad föreläsning från Vitalis 2020 om hur E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket arbetar med att göra förskrivning med substansnamn möjligt i Nationella läkemedelslistan. 

Film, 15 minuter. För att se texten kan du behöva klicka på undertexter i nedre menyn vid uppspelning.

Så fungerar det när Nationella läkemedelslistan är på plats

Vad innebär det egentligen att Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla? Hur ska registret ge en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling? Vem kan tillföra och vem kan läsa information från registret? Se filmen från frukostseminariet den 17 oktober 2019 för att få svar på vad Nationella läkemedelslistan egentligen är och hur registret ska fungera när alla vård- och apotekssystem är anslutna.

Så fungerar det när Nationella läkemedelslistan är på plats. Frukostseminarium den 17 oktober 2019.


Anpassa vårdsystem

Er verksamhet har sannolikt flera it‑system som använder de uppgifter som snart finns i Nationella läkemedelslistan. Dessa system behöver anpassas så att de kan hämta information från, och skapa information i, Nationella läkemedelslistan.

De som anpassar systemen är era systemleverantörer. Ni som arbetar inom hälso- och sjukvården beställer anpassningen av era system och förklarar era behov för systemleverantören.

Tips för att komma igång

Det tar tid att införa nya system och systemversioner. Ett första steg är att kartlägga vilka system och anställda inom er verksamhet som påverkas av den nya informationskällan och lagen. Titta på filmen för att få fler tips för att komma igång med att anpassa systemen till Nationella läkemedelslistan.

 

Tips till vården, apoteken och systemleverantörerna om hur man kommer igång med arbetet på hemmaplan för att ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Förändra arbetssätt

Framtagandet av Nationella läkemedelslistan skapar möjligheter för vård och apotek att förändra sina arbetssätt. Vi från E-hälsomyndigheten kan berätta hur Nationella läkemedelslistans tjänster fungerar, men ni vet hur ni jobbar i era verksamheter. Därför behöver ni komma fram till hur ni på bästa sätt ska arbeta med Nationella läkemedelslistan hos er.

Framför oss har vi en effektiv, kostnadsbesparande och patientsäker hantering av recept. Anders Sylvan, senior rådgivare från E-hälsomyndigheten.

Möjlighet att förbättra arbetsvardagen

Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten? Nationella läkemedelslistan skapar flera möjligheter att förbättra arbetsvardagen för de som arbetar inom hälso- och sjukvården och apotek.

 

Paneldebatt om Nationella läkemedelslistan från Almedalen 2019.


Verktygslåda för införandet

Checklista för planeringen

Den här checklistan kan ni använda som vägledning eller inspiration till att starta upp arbetet inför införandet av Nationella läkemedelslistan i er verksamhet. Punkterna på listan är bara förslag – olika verksamheter har olika krav och behov. Det är upp till er att planera anpassningen och införandet så att de passar just er verksamhet.

Checklista för införandet av Nationella läkemedelslistan

Utvecklarportalen

Du som arbetar med it-system inom hälso- och sjukvård, som exempelvis produktägare eller kravanalytiker, är välkommen in i Utvecklarportalen. Där hittar du information om de nya tekniska tjänsterna och hur Nationella läkemedelslistan ska användas.


Bidra till Nationella läkemedelslistan

Vill du bidra till E­‑hälsomyndighetens arbete med att utveckla Nationella läkemedelslistan? Hör av dig till oss!

E-post: nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se