Illustration av läkare och patient som kollar i register på datorn

Nationella läkemedelslistan – vad händer under 2021?

Den 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft, och det tekniska införandet av registret Nationella läkemedelslistan inleddes. Det här är årets releaser.

Covid-19 fortsätter att påverka Sverige, och vården har alltjämt en hög belastning. För att minska risken för störningar i receptflödet sker det tekniska införandet av Nationella läkemedelslistan successivt.

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor, till exempel förbrukningsartiklar och livsmedel till barn under 16 år.

Release 1 maj 2021

Nationella läkemedelslistan ersatte Receptdepå human och Läkemedelsförteckningen, och gav möjlighet till vissa nya informationsmängder och funktioner. Sedan den 1 maj gäller följande:

 • Legitimerad vårdpersonal kan ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Förskrivningskollen.
 • Förskrivare av läkemedel kan skapa och häva sekretesspärr för vårdnadshavare via Förskrivningskollen.
 • Invånare kan dölja recept- och uttagsinformation via Läkemedelskollen.
 • Legitimerad vårdpersonal kan logga in i Förskrivningskollen med SITHS-kort.

Det ska öka patientsäkerheten och bidra till att patienter kan få bästa möjliga läkemedelsbehandling.

Läs mer om Förskrivningskollen

Läs mer om Läkemedelskollen

Release 27 november 2021

Den 27 november genomfördes E-hälsomyndigheten release 21.0 och i samband med det driftsattes en transformator. Samtidigt gjordes de tekniska gränssnitten, FHIR-tjänsterna, tillgängliga för extern validering. E‑hälsomyndigheten migrerade också all data till en ny informationsstruktur för den nya plattformen.

I Förskrivningskollen produktionssätts följande funktionalitet:

 • skapa förskrivning av läkemedel, dock inte för dosförpackade läkemedel
 • avsluta förskrivning
 • makulera förskrivning
 • inloggningslösning för fritidsförskrivare via Freja-eID Plus med möjlighet att skapa förskrivningar
 • integrerat beslutsstöd i form av dubblettvarning, undvik till äldre och interaktionsvarning
 • behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på förskrivningar
 • möjlighet att spärra behandlingsorsak.

I Läkemedelskollen produktionssätts följande funktionalitet:

 • möjlighet att visa behandlingsorsak
 • invånare kan dölja/spärra behandlingsorsak för apotekspersonal
 • utökad information i åtkomstloggen.

Nyheter efter release 21.0

Efter release 21.0, från och med den 28 november, har några mindre förändringar skett i de befintliga tjänsterna. Nytt är bland annat att:

 • De fyra utskrifterna; förteckning recept, aktuella recept, uthämtade läkemedel och förskrivningshistorik, har nytt utseende och delvis nytt innehåll. Förskrivningar med sekretesspärr (vårdnadshavarspärr) filtreras bort vid utskrift av aktuella recept och förteckning recept (dock inte vid förteckning recept när anropet kommer från ett dosapotek).
 • Följande information (som tidigare inte varit obligatorisk) har tagits bort från Nationella läkemedelslistan:
  • max veckodos
  • befattningskod
  • patientens adress
  • språkkod
 • Detta innebär att även om dessa parametrar fortsättningsvis anges på förskrivningen kommer de inte att presenteras när förskrivningen läses upp.
 • Förskrivningens doseringstext kan vid långa doseringstexter i vissa fall presenteras på ett något förändrat sätt.