Illustration av läkare och patient som kollar i register på datorn

Nationella läkemedelslistan – vad händer under 2021?

Den 1 maj 2021 trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft, och det tekniska införandet av registret Nationella läkemedelslistan inleddes. Det här är årets releaser.

Covid-19 fortsätter att påverka Sverige, och vården har alltjämt en hög belastning. För att minska risken för störningar i receptflödet sker det tekniska införandet av Nationella läkemedelslistan successivt.

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor, till exempel förbrukningsartiklar och livsmedel till barn under 16 år.

Release 1 maj 2021

Nationella läkemedelslistan ersatte Receptdepå human och Läkemedelsförteckningen, och gav möjlighet till vissa nya informationsmängder och funktioner. Sedan den 1 maj gäller följande:

 • Legitimerad vårdpersonal kan ta del av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Förskrivningskollen.
 • Förskrivare av läkemedel kan skapa och häva sekretesspärr för vårdnadshavare via Förskrivningskollen.
 • Invånare kan dölja recept- och uttagsinformation via Läkemedelskollen.
 • Legitimerad vårdpersonal kan logga in i Förskrivningskollen med SITHS-kort.

Det ska öka patientsäkerheten och bidra till att patienter kan få bästa möjliga läkemedelsbehandling.

Läs mer om Förskrivningskollen

Läs mer om Läkemedelskollen

Release november 2021

Den 27 november genomför E-hälsomyndigheten release 21.0. I denna release driftsätts en transformator. Samtidigt finns de tekniska gränssnitten, FHIR-tjänsterna, tillgängliga för extern validering. E‑hälsomyndigheten migrerar samtidigt all data till en ny informationsstruktur för den nya plattformen.

I Förskrivningskollen produktionssätts följande funktionalitet:

 • skapa förskrivning av läkemedel, dock inte för dosförpackade läkemedel
 • avsluta förskrivning
 • makulera förskrivning
 • inloggningslösning för fritidsförskrivare via Freja-eID Plus med möjlighet att skapa förskrivningar
 • integrerat beslutsstöd i form av dubblettvarning, undvik till äldre och interaktionsvarning
 • behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på förskrivningar
 • möjlighet att spärra behandlingsorsak.

I Läkemedelskollen produktionssätts följande funktionalitet:

 • möjlighet att visa behandlingsorsak
 • invånare kan dölja/spärra behandlingsorsak för apotekspersonal
 • utökad information i åtkomstloggen.