Illustration av läkare som ansluter till Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan för systemleverantörer och systemutvecklare

Den 1 maj 2021 ska flera it-system som används inom vård, omsorg och apotek använda Nationella läkemedelslistans nya gränssnitt.

Senaste nytt om Nationella läkemedelslistan

Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

3 juli 2020. E-hälsomyndigheten har under våren utvecklat formerna för samverkan med de vård- och apoteksaktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Arbetet bedrivs från och med hösten 2020 i två olika spår.

Connectathon nr 2 för Nationella läkemedelslistan den 16 juni 2020

1 juni 2020. Tisdagen den 16 juni anordnar E-hälsomyndigheten ett virtuellt connectathon för Nationella läkemedelslistan. 

Lagen om nationella läkemedelslistan skjuts fram till den 1 maj 2021

15 maj 2020. Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.

Connectathon för Nationella läkemedelslistan 6 februari 2020

16 december 2019. E-hälsomyndigheten bjuder in till en heldags FHIR-Connectathon i Stockholm, torsdagen den 6 februari 2020.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Verktygslåda för anpassningen till Nationella läkemedelslistan

Utvecklarportalen

I Utvecklarportalen hittar du information om hur Nationella läkemedelslistan ska användas. Via den kommer du också åt utkast till tjänstespecifikationerna, det vill säga en beskrivning av hur man ska använda E‑hälsomyndighetens externa tjänster och vilka delar av FHIR som stöds i Nationella läkemedelslistan. Tjänstespecifikationerna är än så länge under utveckling och kommer att förändras under året.

Utvecklarportalen


Nationella läkemedelslistan kräver förändring i systemen

Nationella läkemedelslistan innebär att både apoteken och vården behöver göra förändringar i sina system. Vården kommer nu att kunna läsa information och interagera på en rad nya sätt, och flera nya funktioner som påverkar både vård- och apotekssystemen och deras användare införs.

Så fungerar det när Nationella läkemedelslistan är på plats

Vad innebär det egentligen att Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla? Hur ska registret ge en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling? Vem kan tillföra och vem kan läsa information från registret? Se filmen från frukostseminariet den 17 oktober 2019 för att få svar på vad Nationella läkemedelslistan egentligen är och hur registret ska fungera när alla vård- och apotekssystem är anslutna.

Så fungerar det när Nationella läkemedelslistan är på plats. Frukostseminarium den 17 oktober 2019.

All information skickas via FHIR-gränssnittet

Alla recept och relaterad information som skickas mellan vårdens och apotekens it-system och Nationella läkemedelslistan kommer att skickas via ett externt gränssnitt: FHIR-gränssnittet. FHIR är en e-hälsostandard som används för att standardisera hur man utbyter information mellan olika system. FHIR standardiserar benämningar och hur informationen ska vara strukturerad. I Nationella läkemedelslistans fall handlar det om informationsutbyte mellan E-hälsomyndigheten och ett journal- eller expedieringssystem.

Varför har E-hälsomyndigheten valt FHIR?

Sverige har hittills inte anammat e-hälsostandarder i någon större utsträckning. Vanligast är att man skapar egna begrepp och informationsstrukturer. När Nationella läkemedelslistan använder FHIR innebär det bland annat att vi får en gemensam uppsättning begrepp och definitioner att utgå från. Detta underlättar arbetet med Nationella läkemedelslistan, samtidigt som E‑hälsomyndigheten kan återanvända delar av arbetet för andra lösningar i framtiden.

När E-hälsomyndigheten skulle välja standard för sina tekniska gränssnitt föll valet på standarden FHIR av flera anledningar:

  • Den är internationell.
  • Användningsgraden är utbredd och ökar.
  • Den stödjer återanvändning av framtagna resurser.

Vad är FHIR?

FHIR står för Fast Healthcare Interoperability Resources och är en standard som publiceras av organisationen HL7. HL7 är en internationell organisation som består av experter inom hälso- och sjukvård som samarbetar för att skapa standarder för utbyte, hantering och integration av elektronisk hälsoinformation.

Föreläsning: Resultat och lärdomar om FHIR i Nationella läkemedelslistan

Resultat och lärdomar om FHIR i Nationella läkemedelslistan, film 16 minuter.


Bidra till Nationella läkemedelslistan

Vill du bidra till E-hälsomyndighetens arbete med att utveckla Nationella läkemedelslistan? Hör av dig till oss!

E-post: nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se