Utvecklarportalen

Är du beställare eller leverantör av ett vård- eller apotekssystem som ska anpassas till Nationella läkemedelslistans nya teknik? I samverkansytan Utvecklarportalen hittar du det du behöver för anpassningen som ska vara klar senast den 1 maj 2023.

Logga in i Utvecklarportalen

Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter till Utvecklarportalen. Skriv "NLL Utvecklarportalen" i ämnesraden.

Stöd för implementation och krav på anslutande system

Undrar du vad en förskrivningskedja är eller hur strukturerad dosering ska fungera? Letar du efter tillämpningsanvisningarna som beskriver Nationella läkemedelslistans funktioner? I Utvecklarportalen hittar du tre typer av dokumentation: informationstexter, stöd vid implementation av de nya gränssnitten och krav som vård- och apotekssystem måste uppfylla för att vara godkända att ansluta till E-hälsomyndighetens tjänsteplattform via gränssnitten.

Dokumentation för Nationella läkemedelslistan (öppnas i ny flik)

Första gången i dokumentationen?

För att komma igång i Utvecklarportalen kan du följa följande steg:

  1. Läs Vad är Nationella läkemedelslistan. Informationen är bra att vara insatt i för att påbörja arbetet med Nationella läkemedelslistan.
  2. Titta på Sammanställning av krav och se vilka tillämpningsanvisningar som är aktuella för det verksamhetsflöde som ska stödjas.
  3. Titta på processbeskrivningen för aktuellt verksamhetsflöde.
  4. Läs aktuella tillämpningsanvisningar, som i sin tur refererar till informationsspecifikationer, FHIR-profiler och övriga stödjande dokument.

Nya tekniska gränssnitt

Den 1 maj 2023 ska alla it-system som används för att förskriva eller expediera e-recept vara anpassade efter Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt. De nya tjänstegränssnitten ersätter de tjänster som har använts för receptregistret och läkemedelsförteckningen. Tjänstegränssnittet baseras på ny teknik och omfattar även nya funktioner och informationsmängder.

Så fungerar FHIR (öppnas i ny flik)

E‑hälsomyndigheten har valt HL7-standarden FHIR som standard för Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt. Det innebär att gränssnitten för Nationella läkemedelslistan fungerar annorlunda än de som har använts tidigare.

Mappning mot gamla tjänster (öppnas i ny flik)

Tillgängliga för validering i november

Den 27 november genomför E-hälsomyndigheten release 21.0. Då finns FHIR-tjänsterna tillgängliga för validering.

Nationella läkemedelslistan – Vad händer under 2021?

Testa Nationella läkemedelslistans gränssnitt redan nu

I E-hälsomyndighetens testmiljö finns den senaste testversionen av Nationella läkemedelslistan. Där kan de nya tjänstegränssnitten utvecklas och testas. Till hjälp finns bland annat ett stödverktyg för testning och en rad tjänstegränssnitt att implementera.

Senaste testversionen av Nationella läkemedelslistan (öppnas i ny flik)

Säkerhetslösning för Nationella läkemedelslistan

En förutsättning för att använda de nya, FHIR-baserade tjänstegränssnitten är att aktörerna använder E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Syftet med säkerhetslösningen är att stärka skyddet för patienternas personliga integritet, genom höga krav på identitets- och behörighetshantering. För anslutning med säkerhetslösningen till de nya FHIR-baserade tjänstegränssnitten finns två alternativ: via federationen Sambi eller via Sweden Connect.

Mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Om Utvecklarportalen

Utvecklarportalen fylls kontinuerligt på med information för dig som ska utveckla mot Nationella läkemedelslistan. Det innebär att information kan förändras och kompletteras med tiden. I slutet av 2021 flyttas den fastställda informationen till E‑hälsomyndighetens handbok.

Nationella läkemedelslistan ersätter receptregistret (OR) och läkemedelsförteckningen (LF). Andra befintliga tjänster i andra system gäller fortfarande tillsammans med Nationella läkemedelslistan och finns precis som tidigare beskrivna i handboken.

Handbok för vård- och apotekstjänster

Letar du efter övergripande information om att utveckla och ansluta ett system till E-hälsomyndighetens system och register? Den hittar du i handboken.

Om handboken

Implementationsguiden kompletterar

Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt beskrivs tekniskt för utvecklare i Implementationsguiden på Simplifier.net. Från Utvecklarportalen hänvisas systemutvecklare till den information som finns där.