Illustration av läkare som ansluter till Nationella läkemedelslistan

Övergången till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att komma dit krävs förändringar av både teknik och arbetssätt.


Senaste nytt

Från den 1 maj gäller lagen om nationell läkemedelslista

3 maj 2021. Den 1 maj trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag introducerade E-hälsomyndigheten det nya registret Nationella läkemedelslistan. Detta innebär flera nyheter för vården, apoteken och privatpersoner under en period på två år framåt.

Förskrivningskollen lanseras den 1 maj

22 april 2021. Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag införs de första funktionerna i den digitala tjänsten Förskrivningskollen.

Med Nationella läkemedelslistan får vården se dina recept – med din tillåtelse

15 april 2021. En aktuell och uppdaterad lista över recept, patienter som blir mer delaktiga i sin egen vård och större möjligheter att förebygga läkemedelsmissbruk. Tillsammans leder det till höjd patientsäkerhet och med Nationella läkemedelslistan ska det bli verklighet.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Kräver tekniska anpassningar

Innehållet i Nationella läkemedelslistan skiljer sig inte så mycket från receptregistret och läkemedelsförteckningen, men uppgifterna hanteras med ny teknik – så kallade nya tjänstegränssnitt. Alla vård- och apotekssystem som används för förskrivning eller expedition ska anpassas till dessa nya gränssnitt senast den 1 maj 2023. I och med det blir det även ett krav att alla aktörer ska använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. 

Hjälp och stöd

I Handboken för versionspaket 21 hittar du som arbetar med vård- eller apotekssystem det du behöver för den tekniska anpassningen.

verktygslådan hittar du material som kan vara bra i planeringen.

Mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning finns här.

Se över rutiner och arbetssätt

Nationella läkemedelslistan medför möjligheter för medarbetare inom vård och apotek att hålla informationen i registret uppdaterad, vilket bidrar till att höja patientsäkerheten. E‑hälsomyndigheten tar inte fram praktisk vägledning för hur ni ska jobba med Nationella läkemedelslistan i era lokala verksamheter. Det behöver ni göra själva, så att de nya rutinerna samspelar med de arbetssätt ni redan har.

Hjälp och stöd

I verktygslådan hittar du material och länkar för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan i vård- eller apoteksverksamhet.