Nyhetsbrev för Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor. I nyhetsbrevet kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i arbetet med Nationella läkemedelslistan.