Illustration av läkare som sitter vid datorn och har tillgång till NLL

Nationella läkemedelslistan för apotek

Den 1 maj 2023 ska alla expedieringssystem vara anpassade till Nationella läkemedelslistan. Det innebär en rad förändringar för både systemen och de som arbetar inom apoteksverksamhet.

Senaste nytt om Nationella läkemedelslistan

Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

3 juli 2020. E-hälsomyndigheten har under våren utvecklat formerna för samverkan med de vård- och apoteksaktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Arbetet bedrivs från och med hösten 2020 i två olika spår.

Lagen om nationella läkemedelslistan skjuts fram till den 1 maj 2021

15 maj 2020. Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.

"Nationella läkemedelslistan kommer att underlätta min vardag"

29 januari 2020. Nationella läkemedelslistan ger patienten tillgång till samma information om sin läkemedelsbehandling som hälso- och sjukvården och apoteken har. Det skapar en större delaktighet och minskar riskerna för missförstånd, säger Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet.

Så kommer Nationella läkemedelslistan fungera

1 november 2019. Nu kan du se inspelningen från frukostseminariet den 17 oktober om Nationella läkemedelslistan. Du kan även ta del av de frågor som ställdes under frågestunden.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Införandet av Nationella läkemedelslistan

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. Samtidigt skapas ett nytt register: Nationella läkemedelslistan. Uppgifter som finns i dagens receptregister och läkemedelsförteckning förs över till Nationella läkemedelslistan, som fler får tillgång till. När vården börjar använda de nya funktioner som utvecklas tillkommer nya informationsmängder, och viss information blir mer strukturerad.

Minskar risker för patienten

Att informationen blir tillgänglig för fler har flera positiva effekter. Till exempel minskar risken för att patienten får fel eller för mycket läkemedel när vården kan se och ta bort dubbletter av förskrivningar.

Vad förväntas ni göra?

För att Nationella läkemedelslistan ska få de förväntade effekterna behöver ni inom apoteken göra två saker:

Till er hjälp har ni en verktygslåda för införandet av Nationella läkemedelslistan.

Så fungerar det när Nationella läkemedelslistan är på plats

Vad innebär det egentligen att Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla? Hur ska registret ge en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling? Vem kan tillföra och vem kan läsa information från registret? Se filmen från frukostseminariet den 17 oktober 2019 för att få svar på vad Nationella läkemedelslistan egentligen är och hur registret ska fungera när alla vård- och apotekssystem är anslutna.

Så fungerar det när Nationella läkemedelslistan är på plats. Frukostseminarium den 17 oktober 2019.


Anpassa apotekssystem

Er verksamhet har sannolikt flera it‑system som använder de uppgifter som snart finns i Nationella läkemedelslistan. Dessa system behöver anpassas så att de kan hämta information från, och skapa information i, Nationella läkemedelslistan.

De som anpassar systemen är era systemleverantörer. Ni som arbetar inom apoteksverksamhet beställer anpassningen av era system och förklarar era behov för systemleverantören.

Tips för att komma igång

Det tar tid att införa nya system och systemversioner. Ett första steg är att kartlägga vilka system och anställda inom er verksamhet som påverkas av den nya informationskällan och lagen. Titta på filmen för att få fler tips för att komma igång med att anpassa expedieringssystemen till Nationella läkemedelslistan.

 

Tips till vården, apoteken och systemleverantörerna om hur man kommer igång med arbetet på hemmaplan för att ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Förändra arbetssätt

Framtagandet av Nationella läkemedelslistan skapar möjligheter för vård och apotek att förändra sina arbetssätt. Vi från E-hälsomyndigheten kan berätta hur Nationella läkemedelslistans tjänster fungerar, men ni vet hur ni jobbar i era verksamheter. Därför behöver ni komma fram till hur ni på bästa sätt ska arbeta med Nationella läkemedelslistan hos er.

Det blir en stor skillnad i hur man på apotek tar hand om en patients läkemedelsbehandling, snarare än att bara expediera recept och lämna ut en förpackning. Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

Nya arbetssätt kan öka patientsäkerheten

Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten? Förändringarna i expedieringssystemen medför möjligheter till att förändra flera arbetssätt inom apotek. De förändrade arbetssätten ger i sin tur förutsättningar för ökad patientsäkerhet. Se paneldebatten från Almedalen 2019, där frågorna diskuterades.

Paneldebatt om Nationella läkemedelslistan från Almedalen 2019.


Verktygslåda för införandet

Checklista för planeringen

Den här checklistan kan ni använda som vägledning eller inspiration till att starta upp arbetet inför införandet av Nationella läkemedelslistan i er verksamhet. Punkterna på listan är bara förslag – olika verksamheter har olika krav och behov. Det är upp till er att planera anpassningen och införandet så att de passar just er verksamhet.

Checklista för införandet av Nationella läkemedelslistan

Utvecklarportalen

Du som arbetar med expeditionssystem, som exempelvis produktägare eller kravanalytiker, är välkommen in i Utvecklarportalen. Där hittar du information om de nya tekniska tjänsterna och hur Nationella läkemedelslistan ska användas.


Bidra till Nationella läkemedelslistan

Vill du bidra till E­‑hälsomyndighetens arbete med att utveckla Nationella läkemedelslistan? Hör av dig till oss!

E-post: nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se