Utvecklarportalen

I Utvecklarportalen hittar du information om hur vård- och apotekssystem ska använda Nationella läkemedelslistan och annat som du kan behöva veta för att övergången till Nationella läkemedelslistan ska bli smidig.

Logga in i Utvecklarportalen

Kontakta oss för att få inloggningsuppgifter till Utvecklarportalen. Skriv "NLL Utvecklarportalen" i ämnesraden.


Hitta snabbt i Utvecklarportalen

Dokumentation för Nationella läkemedelslistan

För att ditt system ska bli godkänt att ansluta till Nationella läkemedelslistan måste det uppfylla en rad krav. Du hittar kraven ihop med beskrivningar av Nationella läkemedelslistans funktioner och mer verksamhetsnära information bland dokumentationen för Nationella läkemedelslistan.

Till dokumentationen

Verktyg för integreringen

I E-hälsomyndighetens testmiljö finns den senaste testversionen av Nationella läkemedelslistan. Där kan de nya tjänstegränssnitten utvecklas och testas. Till hjälp finns bland annat ett stödverktyg för testning och en rad tjänstegränssnitt att implementera.

Verktyg för integreringen


Om Utvecklarportalen

Utvecklarportalen fylls kontinuerligt på med information för dig som ska utveckla mot Nationella läkemedelslistan. Det innebär att information kan förändras och kompletteras med tiden. När Nationella läkemedelslistan är färdigutvecklad flyttas den fastställda informationen till E‑hälsomyndighetens handbok.

Nationella läkemedelslistan ersätter receptregistret (OR) och läkemedelsförteckningen (LF). Andra befintliga tjänster i andra system gäller fortfarande tillsammans med Nationella läkemedelslistan och finns precis som tidigare beskrivna i handboken.

Handbok för vård- och apotekstjänster

Letar du efter övergripande information om att utveckla och ansluta ett system till E-hälsomyndighetens system och register? Den hittar du i handboken.

Om handboken

Implementationsguiden kompletterar

Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt beskrivs tekniskt för utvecklare i Implementationsguiden på Simplifier.net. Från Utvecklarportalen hänvisas systemutvecklare till den information som finns där.