Illustration av läkare som ansluter till Nationella läkemedelslistan

Anslut till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att öka patientsäkerheten räcker det inte med att införa ett nytt register med ny teknik. Beställare såväl som leverantörer av vård- och apotekssystem behöver arbeta effektivt.

Senaste nytt om Nationella läkemedelslistan

Nytt material om Nationella läkemedelslistan

13 januari 2021. Den 1 maj 2021 närmar sig – det vill säga det datum som lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. Samma datum sjösätts registret Nationella läkemedelslistan. Du har väl inte missat E-hälsomyndighetens senaste informationsmaterial om Nationella läkemedelslistan?

Nu kvalitetssäkrar vi Nationella läkemedelslistan tillsammans med aktörerna

23 september 2020. E-hälsomyndigheten samverkar med de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan som en del i kvalitetssäkringsarbetet. Arbetet sker i två olika spår.

E-hälsomyndigheten deltar i Digital@Idag

21 september 2020. Digital@Idag är en årlig nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar bestående av aktiviteter runt om landet. E-hälsomyndigheten deltar med bland annat ett samtal om hur vi med digitala tjänster kan göra det enklare att leva med läkemedel.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.Ska höja patientsäkerheten

Innehållet i Nationella läkemedelslistan skiljer sig inte så mycket från receptregistret och läkemedelsförteckningen, men uppgifterna hanteras med ny teknik – så kallade nya gränssnitt. Alla vård- och apotekssystem som används för förskrivning eller expedition ska anpassas till dessa nya gränssnitt, så att medarbetare inom vård och apotek kan ta vara på alla möjligheter som Nationella läkemedelslistan erbjuder. De nya möjligheterna medför att informationen i registret kan hållas uppdaterad, vilket bidrar till att höja patientsäkerheten.

Kräver förändring av teknik och arbetssätt

För att höja patientsäkerheten räcker det inte med att införa ett nytt register och ny teknik. Det krävs också ett arbete av såväl beställare som leverantörer av vård- och apotekssystem för att få till en sömlös och effektiv kommunikation mellan vården och apoteken.

Den 1 maj 2021 införs Nationella läkemedelslistan, och med den en rad nyheter, exempelvis:

  • nya uppgifter
  • nya tekniska gränssnitt
  • möjlighet att uppdatera och koppla ihop förskrivningar
  • samtycken och spärrar.

Vissa av dessa nyheter påverkar vården och apoteken redan den 1 maj 2021. Andra nyheter blir aktuella först när det egna systemet börjar använda de nya gränssnitten. Systemen ska vara anpassade till de nya gränssnitten senast den 1 maj 2023.

Mer information

Vill du veta mer om hur vård, apotek och deras systemleverantörer påverkas av lagändringen och sjösättningen av det nya registret?

Till dig som ska använda Nationella läkemedelslistan (pdf, öppnas i ny flik, 1 MB)

Ta del av verktygslådan

Ta del av E-hälsomyndighetens verktygslåda, för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan. Film om Nationella läkemedelslistan

Tips för att komma igång

Det tar tid att införa nya system och systemversioner. Ett första steg är att kartlägga vilka system och anställda inom er verksamhet som påverkas av det nya registret och lagen. Titta på filmen för att få fler tips för att komma igång med att införa Nationella läkemedelslistan i er verksamhet.

Tips till vården, apoteken och systemleverantörerna om hur man kommer igång med arbetet på hemmaplan för att ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Bidra till Nationella läkemedelslistan

Vill du bidra till E-hälsomyndighetens arbete med att utveckla Nationella läkemedelslistan? Hör av dig till oss!

E-post: nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se