Illustration av läkare som ansluter till Nationella läkemedelslistan

Anslut till Nationella läkemedelslistan

Alla får en uppdaterad lista med patientens tidigare förskrivningar, vilket i sin tur leder till en mer patientsäker vård. Men för att komma dit behöver vård- och apotekssystem använda Nationella läkemedelslistans nya gränssnitt.


Senaste nytt om Nationella läkemedelslistan

Höstens möten för de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan

3 juli 2020. E-hälsomyndigheten har under våren utvecklat formerna för samverkan med de vård- och apoteksaktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan. Arbetet bedrivs från och med hösten 2020 i två olika spår.

Connectathon nr 2 för Nationella läkemedelslistan den 16 juni 2020

1 juni 2020. Tisdagen den 16 juni anordnar E-hälsomyndigheten ett virtuellt connectathon för Nationella läkemedelslistan. 

Lagen om nationella läkemedelslistan skjuts fram till den 1 maj 2021

15 maj 2020. Riksdagen har beslutat, i enlighet med regeringens förslag, om att senarelägga införandet av Nationella läkemedelslistan.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Kräver förändringar av teknik och arbetssätt

För att höja patientsäkerheten räcker det inte med att införa ett nytt register och ny teknik. Det krävs också ett intensivt arbete av såväl beställare som leverantörer av vård- och apotekssystem för att få till en sömlös och effektiv kommunikation mellan vården och apoteken.

Den 1 maj 2021 införs Nationella läkemedelslistan, och med den en rad nyheter. Vissa av dessa nyheter behöver alla vård- och apotekssystem kunna hantera redan den 1 maj 2021. Andra nyheter blir aktuella först när alla vård- och apotekssystem är anslutna till Nationella läkemedelslistan via de nya gränssnitten. Systemen ska vara anslutna senast den 1 maj 2023.

Nya uppgifter på förskrivningarna

En stor del av informationen i Nationella läkemedelslistan kommer från två befintliga register – förskrivningar från receptregistret och uttag från läkemedelsförteckningen. Utöver det tillkommer en rad nya uppgifter på förskrivningarna:

  • behandlingsorsak
  • behandlingsändamål
  • ändringsorsak
  • senaste datum för uppföljning eller avslut av behandling.

Dessutom tillkommer administreringssätt och dosering i strukturerat format. Formatet gör att vårdens, apotekens och E‑hälsomyndighetens system lättare kan föra över information till varandra. Både dessa nya och de befintliga uppgifterna måste vård- och apotekssystem kunna hantera med en ny teknik.

Nya tekniska gränssnitt

De nya uppgifterna, och det nya formatet, kan bara hanteras i system som använder de nya gränssnitten. Effekterna av Nationella läkemedelslistan visar sig därför i takt med att allt fler vård- och apotekssystem använder de nya gränssnitten, med de nya uppgifterna och det nya formatet.

För att vård- och apotekssystem ska kunna kommunicera med Nationella läkemedelslistan innan de använder de nya gränssnitten, används en så kallad transformator. Den gör att vård- och apotekssystem kan använda de gamla gränssnitten under tiden som de ansluter.

Möjlighet att uppdatera och koppla ihop förskrivningar

Nationella läkemedelslistans gränssnitt ger möjlighet att uppdatera en befintlig förskrivning, eller ersätta den, i stället för att som i dag bara skapa en ny, fristående förskrivning. Det kan till exempel vara när en dosering uppdateras eller när patienten ska fortsätta med sin läkemedelsbehandling. När en förskrivning uppdateras eller ersätts, blir den tidigare förskrivningen historik. Det kan ge följande effekter:

  • Uppgifterna från Nationella läkemedelslistan ger en aktuell bild av de läkemedelsbehandlingar som hanteras via förskrivning.
  • Farmaceuter slipper reda ut vilken förskrivning som är aktuell när patienten hämtar ut sina läkemedel på apotek.
  • Patienten samt vård- och apotekspersonal kan följa vad som har hänt med läkemedelsbehandlingen över tid.

Samtycken och spärrar

För att få se en patients förskrivningar och uttag behövs rätt behörighet. Från och med den 1 maj 2021 får patienten också större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till den egna informationen, och vilken information som ska visas. För att kunna ge den möjligheten införs samtycken och spärrar i de system och digitala tjänster som visar uppgifter från Nationella läkemedelslistan. 

Läs mer om Samtycken och spärrar

Mer information

Alla medarbetare som får se uppgifterna i Nationella läkemedelslistan kan lära sig mer om hur de påverkas av lagen om nationell läkemedelslista i webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan. Utbildningen lanseras på E‑hälsomyndighetens webbplats under våren 2021.

Prenumerera gärna på E-hälsomyndighetens nyhetsbrev. Det riktar sig till dig som ska utveckla och ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Verktygslåda för Nationella läkemedelslistan

Till din hjälp för att utveckla mot Nationella läkemedelslistan, och förstå hur registret ska användas, finns Utvecklarportalen och en webbutbildning.

Utvecklarportalen

I Utvecklarportalen hittar du information om hur Nationella läkemedelslistan ska användas av vård- och apotekssystem. Där hittar du också stöd för dig som ska utveckla och testa mot Nationella läkemedelslistan  bland annat en testmiljö och krav på anslutande system.

Utvecklarportalen

Webbutbildningen Allt om Nationella läkemedelslistan

Införandet av Nationella läkemedelslistan förändrar arbetsvardagen för personal inom vård, omsorg och apotek. I vår webbutbildning lär sig personal inom vård, omsorg och apotek allt de behöver kunna från och med den 1 maj 2021, när övergångsperioden startar.

Webbutbildningen Allt om Nationella läkemedelslistan