Allt om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten själv samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen. På den här sidan hittar du allt om Nationella läkemedelslistan.


Illustration av två register som blir ett

Blir ett nytt register

Nationella läkemedelslistan ska innehålla information om läkemedel, hjälpmedel och livsmedel som en patient har fått förskrivet eller har hämtat ut på ett apotek. Det är till stora delar samma uppgifter som ligger i receptregistret och läkemedelsförteckningen i dag, men när uppgifterna flyttar till ett nytt register kan fler få tillgång till dem.

Illustration Nationella läkemedelslistan

Ett uppdrag från regeringen

E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan, på uppdrag av regeringen.

Illustration av läkare som ansluter till Nationella läkemedelslistan

Anslut till Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan innebär att både apoteken och vården behöver göra förändringar i sina system. Vården kommer nu att kunna läsa information och interagera på en rad nya sätt, och flera nya funktioner som påverkar både vård- och apotekssystemen och deras användare införs.

Illustration av läkare och patient som kollar i register på datorn

För hälso- och sjukvården

Den 1 maj 2023 ska alla vårdsystem som används för att förskriva recept ha anpassats till Nationella läkemedelslistan. Det innebär en rad förändringar för både systemen och de som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Illustration av läkare som sitter vid datorn och har tillgång till NLL

För apotek

Den 1 maj 2023 ska alla expedieringssystem vara anpassade till Nationella läkemedelslistan. Det innebär en rad förändringar för både systemen och de som arbetar inom apoteksverksamhet.

Illustration journal på datorskärm

Samtycken och spärrar – så fungerar det

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till information om patienten, och vilken information som ska visas. För att öka den möjligheten införs samtycken och spärrar i Nationella läkemedelslistan.