Registrering

Registrering av uppgifter om e-hälsospecifikation

Uppgifter om utgivaren

Kontaktperson hos utgivaren

(enbart för E-hälsomyndighetens administration)

Uppgifter om e-hälsospecifikationen

Typ (flera kan anges)

Hälso- och sjukvårdsområde (flera kan anges)

Socialtjänstområde (flera kan anges)

Om e-hälsospecifikationen

Del 1

Del 2

Del 3