Illustration av läkare som använder KLAS

KLAS – system för licenshantering

KLAS är ett system för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.


Senaste nytt

Förändringar i KLAS från och med 15 oktober (release 17.1.11)

12 oktober 2020

Information till apotek 

Förtydligande text om personuppgifter
Fritextfältet Apotekets kommentar har fått en förtydligande text angående personuppgifter.

Information till förskrivare

Rättning av fel vid visning av PDF
Fel vid visning av PDF via funktionen Mina ärenden är rättad. 

Förtydligande text om personuppgifter
Motiveringsdelen har fått ett förtydligande angående att undvika personuppgifter i fältet.

Länk till Mina ärenden
Länk till funktionen Mina ärenden finns nu tillgänglig vid de olika stegen skapa, kopiera och komplettera licensmotivering. 


Licens behövs för läkemedel som inte är godkända i Sverige

Ibland vill förskrivare, det vill säga läkare, tandläkare eller veterinärer, skriva ut recept på läkemedel som inte är godkända i Sverige. Då behövs licens. Licens är ett försäljningstillstånd för apoteket att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige.

För att motivera behovet av ett icke godkänt läkemedel använder du som är förskrivare systemet Kommunikationslösning för licensansökan (KLAS). I KLAS kan förskrivare skapa och komplettera licensmotiveringar för läkemedel. Om Läkemedelsverket beviljar licensen kan patienten eller djurägaren hämta ut sina licensläkemedel på valfritt öppenvårdsapotek.

För dig som är förskrivare

Endast du som är behörig läkare, tandläkare eller veterinär kan skapa en licensmotivering.

När du har skapat en licensmotivering i KLAS skickas den till apoteket, som gör en ansökan hos Läkemedelsverket som då börjar handlägga ärendet. I normalfall handläggs ärendet inom sju arbetsdagar och beslutet meddelas sedan elektroniskt till apoteket. Du som förskrivare meddelas per brev och endast vid följande fall:

  • om licensen avslås
  • om komplettering begärs
  • om speciell information ska förmedlas till dig
  • om licensen beviljas med förbehåll.

Mer information om licensläkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).


Systemkrav för KLAS

 Webbläsare som är testade och verifierade för användning:

  • Google Chrome* Version 79
  • Mozilla Firefox* Version 63
  • Internet Explorer* Version 10 och 11
  • Microsoft Edge* Version 44

 

*


Även andra versioner kan fungera utmärkt. Andra webbläsare kan fungera, men har inte testats. Rapportera gärna om du får problem med dessa webbläsare i samband med användningen av KLAS.