Delta i enkät om Förskrivningskollen

Är du vårdpersonal som administrerar, förskriver eller behöver information om patienters läkemedel i ditt arbete? Då vill vi gärna att du deltar i denna enkät. Enkäten beräknas ta cirka 5 min att besvara.

 

Det är Linnéuniversitet som genomför en studie om Förskrivningskollen. Syftet är att undersöka användarnas uppfattning om Förskrivningskollen, vilket kan bidra till lärdomar i det fortsatta arbetet med Nationella läkemedelslistan.

Via länken kommer du till enkäten där du också får mer information om studien, hur data från enkäten hanteras samt kontaktuppgifter till ansvarig forskare.