Så använder du Förskrivningskollen – en manual

Varför fungerar inte inloggningen? Var finns en förskrivnings ATC-kod? Självklart kan du kontakta oss om du undrar något om Förskrivningskollen, men börja med att se om du hittar svaret i den här manualen.

Hitta i manualen


1. Kort om Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se information om en patients förskrivningar och uttag. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan. Du som arbetar med barn och ungdomar kan också hantera spärrar för vårdnadshavare och ombud. Den här manualen beskriver hur du använder Förskrivningskollen version 1.0.

Mer om Förskrivningskollen

Kontakta oss

Inte ett journalsystem

Förskrivningskollen är inte ett journalsystem. Kom därför ihåg att journalföra allt du gör i Förskrivningskollen.


2. Första besöket i Förskrivningskollen

2.1 Logga in i Förskrivningskollen

Du behöver e‑legitimationen SITHS e‑id för att logga in. Se också till att din dator uppfyller våra systemkrav.

 1. Sätt SITHS-kortet i kortläsaren.
 2. Starta din webbläsare.
 3. Klicka på Logga in på webbsidan Förskrivningskollen.
 4. Välj certifikat för autentisering (legitimering) och klicka på OK.
 5. Ange din PIN-kod för autentisering och välj Jag legitimerar mig.

2.2 Komplettera din profil

Din profil ska innehålla information om din yrkesroll och din uppdragsgivare. Flera uppgifter fylls i automatiskt, men du behöver komplettera med det som saknas.

Så kompletterar du din profil.

 

Varför behövs uppgifterna?

Dina uppgifter behövs för att du ska kunna använda Förskrivningskollens funktioner.

Vad används uppgifterna till?

Om du har skyddade personuppgifter

2.3 Byt patient

För att byta patient klickar du på huvudmenyn och Byt patient.

Så byter du patient.

 

2.4 Logga ut ur Förskrivningskollen

För att logga ut på ett säkert sätt klickar du på Logga ut, antingen högst upp i tjänsten eller i huvudmenyn. Stäng därefter ner fliken i webbläsaren. Det räcker inte att enbart dra ut SITHS-kortet.

Logga ut ur Förskrivningskollen.


3. Se patientens förskrivningar och uttag

För att se din patients förskrivningar och uttag behöver du ange patientens personnummer och ange en åtkomsttyp. Det gör du i två steg efter att du har loggat in. Vilken information du får se styrs av patientens situation och samtycke.

Lär dig mer om reglerna för Nationella läkemedelslistan

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för att få se patientens förskrivningar och uttag? Då rekommenderar vi webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan. Vad som gäller när du vill se förskrivnings- och uttagsinformation kan du läsa om i utbildningens andra kapitel.

Lär känna Nationella läkemedelslistan

3.1 Välj din patient

Så väljer du en patient.

 1. Ange ett giltigt svenskt personnummer i fältet för personnummer.
 2. Klicka på Hämta patient.

Vad gäller för dospatienter?

Kommer du inte vidare?

Att du inte kommer vidare när du klickar på Hämta patient kan bero på något av följande:

 • att personnumret saknas i folkbokföringen
 • att personnumret hör till en person med skyddade personuppgifter
 • att personuppgiften tillhör en avliden person.

Du kan välja mellan att söka på ett annat personnummer eller att gå tillbaka.

3.2 Ange åtkomsttyp för en patient som är 18 år eller äldre

Välj åtkomsttyp. I exemplet är patienten 18 år eller äldre.

 • Om patienten ger sitt samtycke klickar du på Samtycke inhämtat.
 • Om patienten inte ger sitt samtycke kan du klicka på Samtycke saknas. Då får du som är förskrivare av läkemedel information om huruvida patienten har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren. Med särskilda läkemedel menas narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbaepoetin, androgener, somatropin och tillväxthormon (GH).
 • Om patienten inte kan ge sitt samtycke väljer du mellan Förmodat samtycke och Nödåtkomst.

Vad innebär åtkomsttyperna?

Förmodat samtycke eller nödåtkomst?

Om din patient saknar förmåga att ge sitt samtycke sedan en längre tid tillbaka, exempelvis på grund av kognitiv svikt, kan du få se uppgifterna med förmodat samtycke. Patientens inställning ska så långt som möjilgt ha klarlagts, och det ska inte finnas någon anledning att anta att patienten skulle ha sagt nej till att du får se uppgifterna. Om patienten befinner sig i en nödsituation kan du begära nödåtkomst till uppgifterna.

3.3 Ange åtkomsttyp för en underårig patient

Om du bedömer att patienten är mogen nog att förstå vad det innebär att ge ett samtycke kan du välja mellan följande alternativ:

 • Om patienten ger sitt samtycke väljer du Samtycke inhämtat.
 • Om patienten inte ger sitt samtycke kan du välja Samtycke saknas. Då får du som är förskrivare av läkemedel information om huruvida patienten har förskrivits särskilda läkemedel under de senaste två åren. Med särskilda läkemedel menas narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbaepoetin, androgener, somatropin och tillväxthormon (GH).

Om du bedömer att patienten inte är mogen nog att förstå vad det innebär att ge ett samtycke, är det upp till din bedömning om du behöver se patientens förskrivningar och uttag. I så fall kan du klicka på Begär tillgång.

Om patienten inte kan ge sitt samtycke, till exempel på grund av medvetslöshet, kan du klicka på Nödåtkomst.

Vad innebär åtkomsttyperna?

3.4 Hitta i patientens läkemedelslista

Läkemedelslistan i Förskrivningskollen innehåller information om patientens förskrivningar och uttag. Informationen hämtas från registret Nationella läkemedelslistan. Det är alltså inte journalinformation.

Informationen i patientens läkemedelslista är grupperad i tre olika flikar: läkemedel, handelsvaror och uthämtade läkemedel. Du kan se vad patienten har förskrivits i de två första flikarna, Läkemedel respektive Handelsvaror. I fliken Uthämtade läkemedel hittar du information om vilka läkemedel patienten har hämtat ut. Information om vilka handelsvaror patienten har hämtat ut visas inte.

På både fliken för läkemedel och fliken för handelsvaror grupperas informationen i Aktuella förskrivningar respektive Historiska förskrivningar.

 • Aktuella förskrivningar innehåller recept med kvarvarande giltighetstid, oavsett om de är slutexpedierade eller tillfälligt stoppade för expediering.
 • Historiska förskrivningar innehåller recept som har avslutats, makulerats eller vars giltighetstid har passerat.

Så hittar du bland patientens förskrivningar och uttag.

Tänk på det här

Uppdelningen mellan aktuella och historiska förskrivningar speglar inte nödvändigtvis vilka läkemedel patienten tar just nu. Till exempel kan en läkemedelsbehandling pågå även om receptet är historiskt.

Det framgår inte om en förskrivning är ett flervalsrecept. Flervalsrecept visas i stället som separata rader.

Anpassa patientens läkemedelslista

Förskrivningarna presenteras i en tabell. De sorteras efter förskrivningsdatum varje gång du söker på en patient. Klicka på en av de andra kolumnernas rubriker för att sortera förskrivningarna efter något annat.

Vill du sortera förskrivningarna på ATC-kod? Du kan lägga till fler kolumner: ATC-kod, förskrivare, sista giltighetsdag, insättning och utsättning. Därefter kan du klicka på kolumnens rubrik för att sortera på exempelvis ATC-kod.

Klicka på en förskrivning i tabellen för att få mer information om förskrivningen.

Så anpassar du läkemedelslistan.


4. För dig som har dospatienter

För patienter som får dosförpackade läkemedel gäller andra regler än för andra patienter. I samband med att en patient blir dospatient registreras ett dossamtycke i Nationella läkemedelslistan. Dossamtycket innebär att du får se alla patientens förskrivningar och uttag – du behöver alltså inget ytterligare samtycke varje gång du vill se en dospatients uppgifter. Det framgår ifall patienten får dosdispenserade läkemedel när du har valt en patient.

Översikten över patientens förskrivnings- och uttagsinformation skiljer sig från vad du kan se i andra system, som exempelvis Pascal. Enkelt uttryckt beror det på att systemen grupperar informationen från Nationella läkemedelslistan på olika sätt. För att få en mer heltäckande bild och möjlighet att hantera patientens förskrivningar bör du använda ett förskrivningssystem för dosdispenserade läkemedel.


5. Sekretess för barn och ungdomar

5.1 Om det finns behov att skydda ett barn eller en ungdom

Du som har rätt att förskriva läkemedel har möjlighet att spärra en förskrivning för patientens alla vårdnadshavare och ombud. Då visas inte förskrivningen eller förskrivningens uttag för vårdnadshavare och ombud i Läkemedelskollen, på utskrifter från Nationella läkemedelslistan eller i apotekens e-handelssystem. Information om läkemedel som hämtas ut med pappersrecept spärrar du separat.

Bra att känna till

 • Att spärra en förskrivning är inte en helhetslösning för alla former av skyddsbehov. Ta hänsyn till det när du bedömer vilka åtgärder som bäst möter patientens skyddsbehov.
 • Barnet eller ungdomen kan själv se förskrivningen som du har spärrat om hen använder en e-legitimation för att logga in i en tjänst från ett e-handelsapotek. Ta med risken för att vårdnadshavare kan se informationen via barnets inloggning i bedömningen.

Spärra information om förskrivning och uttag

 1. Välj den förskrivning du vill spärra.
 2. Klicka på de tre prickarna till höger på förskrivningen. 
 3. Klicka på Spärra för vårdnadshavare.
 4. Klicka på Sätt spärr.

Spärra information om uttag med pappersrecept

 1. Klicka på patientens namn i övre listen. Då öppnas en sida med patientinformation.
 2. Klicka på Spärra. Då får du ytterligare information, och kan välja att avbryta eller att klicka på Skapa spärr.

5.2 Om behovet försvinner

Häv en spärr av information om förskrivning och uttag

 1. Klicka på de tre prickarna till höger på förskrivningen. 
 2. Klicka på Häv spärr.

Häv en spärr av information om uttag med pappersrecept

 1. Klicka på patientens namn i övre listen. Då öppnas en sida med patientinformation.
 2. Klicka på Häv spärr.

6. Vad betyder symbolerna?

Läkemedel

Läkemedel med narkotika klass II.
Läkemedel med narkotika klass III.
Läkemedel med narkotika klass IV eller V.
Dispenserat läkemedel som förpackas i dospåsar.

Åtgärder i listor

Uppdatera listan.
Expandera en listrad.
Fäll ihop en listrad.
Öppna inställningar för vilka kolumner som visas.
Öppna meny med åtgärder för en förskrivning.

Patient och integritet

Patienten har ett registrerat dossamtycke.
Patienten har dolt uppgifter om en eller flera förskrivningar och/eller uttag för vårdpersonal.
Förskrivningen ska inte röjas för vårdnadshavare eller ombud.

Allmänna symboler

Varningssymbol som visas med felmeddelanden.
Informationssymbol som visas med upplysningar.
Fäll ut huvudmenyn.
Återgå till föregående steg.

7. Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om din yrkesroll och din uppdragsgivare lagras i Förskrivningskollen. E‑hälsomyndigheten använder uppgifterna för att

 • logga din åtkomst i Förskrivningskollen
 • verifiera din behörighet.

7.1 Vi loggar din åtkomst

Patienten har rätt att få veta följande:

 • när du har tittat på patientens förskrivningar och uttag
 • varifrån du tittade på uppgifterna, till exempel från en vårdcentral
 • i vilken roll du tittade på uppgifterna, till exempel som läkare
 • varför du tittade på uppgifterna, det vill säga den åtkomsttyp du har angett.

Dessa uppgifter loggas när du använder Förskrivningskollen, och visas för patienten i till exempel den digitala tjänsten Läkemedelskollen.

7.2 Vi verifierar din behörighet

Uppgifterna om din yrkesroll och din uppdragsgivare används för att E‑hälsomyndigheten ska kunna verifiera din behörighet när du använder Förskrivningskollen. Vilka uppgifter som finns kan du hitta i din profil när du loggar in i Förskrivningskollen.

7.3 Om du har skyddade personuppgifter

Om du har skyddad folkbokföring eller sekretessmarkerade personuppgifter i folkbokföringen, måste du själv avväga om du ska använda Förskrivningskollen.


8. Systemkrav

Använd en laptop eller en stationär dator med

 • mus eller pekplatta
 • tangentbord
 • skärm om minst 14 tum och 1920x1080px skärmupplösning.

Förskrivningskollen ska användas med uppdaterade och inbördes kompatibla versioner av någon av följande kombinationer av mjukvara:

 • Windows 10, Chrome och Net Id samt drivrutiner till kortläsare
 • Windows 10, Edge och Net Id samt drivrutiner till kortläsare.

Andra kombinationer av hård- och mjukvara kan fungera men rekommenderas inte.


9. Kontakta oss

Hör av dig till E-hälsomyndighetens kundtjänst om du har problem med Förskrivningskollen.

Ring: 0771-766 200

Mejla: registrator@ehalsomyndigheten.se

Adresser och fler kontaktvägar