Tjänster för vård, omsorg och apotek


Mobil med Covidbevis

Vaccinationsbevis på uppdrag av patient

Här finns information för vårdgivare som tillhandahåller vaccinationsbevis till personer som fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer.

covid19 test inför resor vit bakgrund.jpg

Covid-19-tester för resor

Här finns information för vårdgivare som utför covid-19 PCR-test (NAAT) och/eller antigen-test (RAT) för reseintyg. Informationen riktar sig även till berörda systemleverantörer.

tillfrisknandebevis vit.jpg

Förmedling av tillfrisknandebevis

Här finns information för vårdgivare som förmedlar begäran om tillfrisknandebevis på uppdrag av patient.

Illustration EES

Elektroniskt expertstöd (EES)

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som hjälper till att kolla om kundens läkemedel passar ihop med varandra. EES används av farmaceuter som arbetar på apotek. Syftet med EES är att göra läkemedelsbehandlingen patientsäker och jämlik.


Fullmakt illustration möte farmaceut kund

Om fullmakter

En privatperson kan ge en annan privatperson eller en vård- och omsorgsenhet fullmakt för apoteksärenden. På den här sidan kan du som jobbar inom vård, omsorg eller på apotek läsa om fullmakter samt hitta material som du kan använda som stöd för att kommunicera med dina kunder.

Pillerburk EES

KLAS

KLAS är ett system för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.


förskrivningskollen.png

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Illustration Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir ett rikstäckande register som ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten själv samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.
NGS_ tjansten_ny.png

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer (NGS)

Här kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, följa E-hälsomyndighetens arbete för att främja tillgången till och användandet av e-hälsospecifikationer.

illustration min förskrivning

Min förskrivning

Min förskrivning är en tjänst för dig som är förskrivare och verksamhetschef inom vården. I Min förskrivning får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen.


VARA fakta illustration

Informationsflödet för läkemedel i Sverige

Vi ser till att vård och apotek får uppdaterad och kvalitetssäkrad information för förskrivning och expedition av recept. Systemen vi använder för att klara den uppgiften heter LiiV och VARA. VARA är en webbtjänst där det går att söka efter kvalitetsgranskad information om läkemedel. LiiV är ett produktregister där alla läkemedelsleverantörer lägger in information om sina läkemedel.

Subventioner pengar illustration

Subventioner för läkemedel

Vi hjälper apotek och apotekspersonal att hitta information om hur man ska redovisa och begära ersättning för olika typer av subventioner för läkemedel och närliggande produkter.


Illustration av Pillerkarta

Utbyte av läkemedel

Här hittar du praktisk information om hur uppgifter om läkemedelsförmån och smittskydd förmedlas från vårdgivare till apotek. Innehållet på den här sidan riktar sig främst till dig som är förskrivare eller farmaceut.

Distribution illustration

Distribution av läkemedelsförmånen

För att effektivisera och förenkla för regioner och apotek koordinerar vi distributionen av läkemedelsförmånen. Alla apoteksaktörer rapporterar dagligen in sina försäljningsbelopp inom förmånssystemet till oss. Utifrån dessa belopp sammanställer vi ett förmånsunderlag till regionerna. Vi tillhandahåller även så kallade rådatafiler. Filerna fungerar både som specifikationer och som statistikunderlag.

Blanketter

E-hälsomyndigheten har några blanketter som riktar sig till vård och apotek.

Makulering av e-recept

Elektronisk makulering av recept har många fördelar. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för makulering.