Legitimationsregistret

Vad innehåller registret?

I legitimationsregistret finns uppgifter om alla som har rätt att förskriva läkemedel, till exempel läkare, sjuksköterskor och veterinärer. I registret finns data om förskrivarnas specialistbehörighet och om det finns några begränsningar i förskrivarrätten.

Socialstyrelsen överlämnar aktuell data om legitimerade förskrivare som uppdateras med data som förvaltas av eHälsomyndigheten. Den samlade informationen används av farmaceuterna på apotek när ett recept expedieras.

Legitimationsregistret innehåller även så kallade gruppförskrivarkoder för förskrivare som saknar legitimation. Det kan till exempel handla om AT-läkare.