Lakemedelsforteckningen-500px.png

Läkemedelsförteckningen för vård och apotek

Här kan du som arbetar inom vården eller på apotek läsa om läkemedelsförteckningen.


För dig som förskriver läkemedel

I läkemedelsförteckningen lagrar vi information om de läkemedel som en enskild person har hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna. Som förskrivare har du tillgång till läkemedelsförteckningen via:

  • Pascal

  • Vårdsystem/Nationella Patientöversikten (NPÖ).

Om du saknar behörighet för åtkomst kan du ladda ner och skriva ut blanketten: Behörighet till läkemedelsförteckningen.

Du hamnar i vårt samtyckesregister 

När en patient ger dig ett tillsvidaresamtycke för att kunna komma åt dennes information i läkemedelsförteckningen, registreras ditt personnummer i vårt samtyckesregister. 

Patienten kan alltid återkalla sitt samtycke. Återkallningen utförs av dig som är förskrivare eller av eHälsomyndigheten.

Åtkomst till läkemedelsförteckningen för sjuksköterskor utan förskrivningsrätt

En sjuksköterska utan rätt att förskriva läkemedel kan endast få tillgång till läkemedelsförteckningen för en individ  med engångssamtycke eller vid nödåtkomst. Nödåtkomst innebär att förbereda vård, behandling eller för att komplettera patientjournal, vid tillfällen när patienten är i akut behov av vård och behandling men inte kan ge samtycke själv.

Sjuksköterskors åtkomsträttigheter framgår av förarbetena till lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

För dig som är farmaceut

eHälsomyndigheten tillhandahåller läkemedelsförteckningen till farmaceuter på apotek för användning i samband med receptexpedition. Det är endast med kundens samtycke som farmaceuter kan få tillgång till förteckningen.

Vad krävs för att få tillgång?

För att du som är farmaceut ska få tillgång till läkemedelsförteckningen krävs kundens samtycke vid varje tillfälle. Du får enbart tillgång till informationen i samband med receptexpedition. Om kunden begär det går det bra att skriva ut förteckningen. Begäran om utskrift måste dock göras personligen av kunden; fullmakter gäller ej.

Vårdnadshavare för barn under 12 år har rätt att begära utdrag för barnen. För ungdomar i åldern 12–18 år har vårdnadshavare inte rätt att begära utdrag.

Varje farmaceut som har varit inne i läkemedelsförteckningen registreras med namn och arbetsplats. Dessa uppgifter är synliga för kunden i läkemedelsförteckningens åtkomstlogg.

Support?

Vid problem med kontaktar du i första hand din egen servicedesk/helpdesk för att få hjälp. När den egna supporten inte kan lösa problemet lokalt skickas det vidare till eHälsomyndighetens it-support.