Om fullmakter för vård och apotek

Här hittar du information om vad som gäller för vårdenheter och apotek avseende fullmakter.


För vårdenheter

Innan en vårdenhet kan bli fullmaktstagare behöver den registreras i vårdenhetsregistret hos eHälsomyndigheten. Vårdenhetsregistret är en del av fullmaktsregistret.

För att vårdenheten ska kunna registreras måste den verksamhetsansvariga på vårdenheten fylla i blanketten "Registrera vårdenhet för hantering av fullmakt".

Ladda hem blanketten "Registrera vårdenhet för hantering av fullmakt"

Den som är verksamhetsansvarig behöver ange vilka anställda som ska kunna bli fullmaktstagare. Verksamhetsansvarig och anställda behöver underteckna blanketten. Den ifyllda blanketten lämnas till ett apotek för registrering. Idag kan fullmakter hanteras på samtliga apotek med tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

Det är vårdenhetens verksamhetsansvariga som har skyldighet att hålla uppgifterna och personallistorna uppdaterade. För att uppdatera informationen fyller den verksamhetsansvariga i samma blankett som vid registrering. Hon eller han lämnar sedan uppdateringen till ett apotek som kan hantera fullmakter.


För apotek

För att du som farmaceut ska kunna registrera en fullmakt behöver ditt apotek vara registrerat hos E-hälsomyndigheten och anslutet till vår fullmaktshantering. Apoteket måste även ha tillstånd av Läkemedelsverket att få bedriva öppenvårdsapotek.

För att genomföra en registrering av en fullmakt ska den aktuella blanketten vara ifylld och undertecknad av fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren.

Den information som apoteket registrerar om kunden eller vårdenheten sparas i Fullmaktsregistret. Vid varje registrering eller förändring av en fullmakt, eller en vårdenhet, sparas apoteks-id (GLN-kod) för det utförande apoteket. I registret sparas även information om vem som lämnat in blanketten på apoteket.

När en fullmakt har registrerats i fullmaktsregistret är den tillgänglig för alla apotek som är anslutna till E-hälsomyndighetens fullmaktshantering.

Olika apotek har olika system för att kommunicera med våra system på E-hälsomyndigheten. För detaljerade frågor om hur du registrerar, uppdaterar och avslutar fullmakter ber vi dig att vända dig till din egen systemsupport.

Fakta om fullmakter

Den som ger en fullmakt kallas fullmaktsgivare, och den som får den kallas fullmaktstagare. Fullmaktsgivaren är alltid en privatperson. Fullmaktstagaren kan vara antingen en privatperson eller en vårdenhet, och dess registrerade anställda. Fullmakterna lagras i Fullmaktsregistret som tillhandahålls av oss på E-hälsomyndigheten. En fullmaktstagare kan sköta följande ärenden:

  • Beställa och hämta ut fullmaktsgivarens receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över fullmaktsgivarens elektroniskt sparade recept.
  • Ta del av fullmaktsgivarens aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen. 
  • Lämna samtycke till registrering i högkostnadsdatabasen åt fullmaktsgivaren.*
  • Lämna samtycke till att E-hälsomyndigheten sparar fullmaktsgivarens recept elektroniskt.*

* I enlighet med lagen om receptregister.