Förskrivningsstöd 280px.png

Våra tjänster för vård, omsorg och apotek

Vi har en rad olika tjänster och produkter för dig som arbetar med vård, omsorg och hälsa, till exempel som förskrivare, farmaceut eller läkemedelsleverantör. Här kan du läsa mer om tjänsterna och logga in.

Min förskrivning

Min förskrivning är en tjänst för dig som är förskrivare och verksamhetschef inom vården. I Min förskrivning får du enkelt tillgång till statistik över den egna läkemedelsförskrivningen.

Läs mer och logga in i Min förskrivning

KLAS

KLAS är ett system för att hantera läkemedel som inte är godkända i Sverige, så kallade licensläkemedel. I KLAS kan förskrivare motivera varför de behöver förskriva ett licensläkemedel och apotek kan ansöka om licens för att få sälja läkemedlet.

Läs mer och logga in i KLAS

Elektronisk expertstöd (EES)

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som hjälper till att kolla om kundens läkemedel passar ihop med varandra. EES används av farmaceuter som arbetar på apotek. Syftet med EES är att göra läkemedelsbehandlingen patientsäker och jämlik.

Läs mer om EES

Rapportera försäljning

Här kan du som säljer läkemedel i Sverige rapportera in dina försäljningsuppgifter. Med hjälp av rapporterna tar vi fram nationell statistik som kan användas till uppföljning och analyser.

Rapportera försäljning för detaljhandeln

Rapportera försäljning för partihandeln

Informationsflödet för läkemedel i Sverige

Sök VARA är en webbtjänst där det går att söka efter kvalitetsgranskad information om läkemedel. LiiV är ett produktregister där alla läkemedelsleverantörer lägger in information om sina läkemedel. 

Läs mer om informationsflödet för läkemedel i Sverige

Läs mer om VARA

Läs mer om LiiV

Subventioner

Vi hjälper apotek och apotekspersonal att hitta information om hur man ska redovisa och begära ersättning för olika typer av subventioner för läkemedel och närliggande produkter.

Läs mer om läkemedelssubventioner

Register och databaser

För att underlätta för dig som jobbar med hälsa och läkemedel finns ett antal register och databaser som knyter samman vården, apoteken och individen.

Register och databaser

Nationellt administrationsstöd

För att effektivisera administrationen och förenkla för regioner och apotek koordinerar vi distributionen av läkemedelsförmånen. Alla apoteksaktörer rapporterar dagligen in sina försäljningsbelopp inom förmånssystemet till oss. Utifrån dessa belopp sammanställer vi ett förmånsunderlag till regionerna. Vi tillhandahåller även så kallade rådatafiler. Filerna fungerar både som specifikationer och som statistikunderlag.

Läs mer om det nationella administrationsstödet

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen innehåller patienters läkemedelshistorik de senaste 15 månaderna.

Läs mer om läkemedelsförteckningen

Makulering av e-recept

Elektronisk makulering av recept har många fördelar. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för makulering.

Läs mer om makulering av e-recept