Fullmakt illustration av anhörig som hjälper

Om fullmakter för apoteksärenden

Som privatperson kan du ge en annan privatperson eller en vård- och omsorgsenhet fullmakt för apoteksärenden. På den här sidan kan både du som är fullmaktsgivare och du som är ombud läsa om hur fullmakter för apoteksärenden fungerar.

Du kan ge andra rätt att hämta ut dina eller dina barns läkemedel på apotek genom att ge en fullmakt. Du kan ge en fullmakt för apoteksärenden antingen till en annan privatperson eller till en vårdenhet. Den som ger fullmakten kallas för fullmaktsgivare, och den som får fullmakten kallas för ombud.

En fullmakt från privatperson till privatperson kan skapas digitalt, till exempel via Läkemedelskollen eller via ett e-handelsapotek. Du kan också lämna in en blankett på ett apotek. Övriga fullmakter för apoteksärenden kan bara skapas via blankett.

En fullmakt kan användas på alla apotek i Sverige, inklusive e-handelsapotek.

En fullmakt för apoteksärenden avslutas om

 • giltighetstiden går ut
 • fullmaktsgivaren eller ombudet väljer att avsluta fullmakten
 • fullmaktsgivaren eller ombudet återkallar sitt samtycke till att E‑hälsomyndigheten behandlar deras personuppgifter
 • fullmaktsgivaren eller ombudet får skyddade personuppgifter
 • fullmaktsgivaren eller ombudet avlider.

Från och med den 1 juni 2020 är fullmakten giltig i som längst fyra år.

Information om förändringarna 1 juni 2020

Broschyr om förändringarna 1 juni 2020


Läs mer


Ge fullmakt för apoteksärenden

När du registrerar en fullmakt för apoteksärenden ger du ombudet rätt att göra följande:

 • beställa och hämta ut läkemedel och andra varor som du fått på recept
 • hämta en översikt över dina aktiva recept
 • ta del av ditt aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen
 • lämna samtycke till att du registreras i högkostnadsdatabasen
 • lämna samtycke till att E-hälsomyndigheten sparar dina recept elektroniskt.

Du kan när som helst välja att avsluta fullmakten eller återkalla samtycket till E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter.

För att vara fullmaktsgivare behöver du uppfylla följande villkor:

 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Du är 18 år eller äldre.
 • Du har inte skyddade personuppgifter.
 • Du har legitimation.

Avsluta fullmakt

Du kan avsluta en fullmakt för apoteksärenden digitalt, till exempel genom Läkemedelskollen eller ett apoteks webbplats, eller genom att kontakta personal på ett apotek. En avslutad fullmakt sparas i15 månader av spårbarhet- och säkerhetsskäl innan den tas bort, men personen som var ditt ombud får inte längre utföra dina apoteksärenden. En fullmakt som avslutas på grund av skyddade personuppgifter sparas i tre månader.

Återkalla samtycke

Du kan återkalla samtycket till E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter, antingen digitalt eller på ett fysiskt apotek. Då avslutas fullmakten.


Hämta ut läkemedel åt någon annan

För att utföra någon annans apoteksärenden måste du bli ombud. Som ombud har du rätt att göra följande:

 • beställa och hämta ut fullmaktsgivarens läkemedel och andra varor som hen fått på recept
 • hämta en översikt över fullmaktsgivarens aktiva recept
 • ta del av fullmaktsgivarens aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen
 • lämna samtycke till att fullmaktsgivaren registreras i högkostnadsdatabasen
 • lämna samtycke till att E-hälsomyndigheten sparar fullmaktsgivarens recept elektroniskt.

Kom ihåg att ta med din legitimation när du ska hämta ut fullmaktsgivarens läkemedel på apotek. Du behöver också ta med legitimation om du ska lämna ditt samtycke till E-hälsomyndighetens behandling av dina personuppgifter på ett apotek. 

Du kan när som helst välja att avsluta en fullmakt eller återkalla samtycket.

För att vara ombud behöver du uppfylla följande villkor:

 • du är folkbokförd i Sverige
 • du är 18 år eller äldre
 • du har inte skyddade personuppgifter
 • du har legitimation.

Komplettera fullmakt senast den 31 januari

Du som är ombud och har en fullmakt som är registrerad före den 1 juni 2020 måste senast den 31 januari 2021 lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Samtycket lämnar du genom att logga in med e-legitimation på tjänsten Läkemedelskollen (öppnas i ny flik). Där väljer du ”Meny” och klickar dig vidare till ”Fullmaktsärenden”. Du kan också logga in på 1177.se, välja läkemedelstjänster och lämna ditt samtycke där.

Att du som är ombud ska lämna ditt samtycke hänger samman med de nya regler för fullmakter för apoteksärenden som kom den 1 juni 2020.

Läs om förändringarna 1 juni 2020 

Avsluta fullmakt

Du kan avsluta en fullmakt för apoteksärenden digitalt, till exempel genom Läkemedelskollen, ett apoteks webbplats, eller genom att kontakta personal på ett apotek. En avslutad fullmakt sparas i 15 månader innan den tas bort, men du är inte längre ombud. En fullmakt som avslutas på grund av skyddade personuppgifter sparas i tre månader.

Återkalla samtycke

Du kan återkalla samtycket till E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter, antingen digitalt eller på ett fysiskt apotek. Då avslutas fullmakten.


Fullmakter förändrades 1 juni

Den 1 juni 2020 förändrades hanteringen av fullmakter för apoteksärenden:

 • En ny giltighetstid infördes.
 • Det tillkom nya krav för att fullmakten ska vara aktiv.
 • En avslutad fullmakt raderas efter 12 månader i stället för 15 som tidigare.

Fullmakter för apoteksärenden förändras från 1 juni 2020

Broschyr om förändringarna 1 juni 2020