Fullmakter för apoteksärenden förändras från 1 juni 2020

Den 1 juni 2020 förändrades hanteringen av fullmakter för apoteksärenden:

  • En ny giltighetstid infördes.
  • Det tillkom nya krav för att en fullmakt ska bli aktiv.
  • En avslutad fullmakt tas bort efter 12 månader i stället för 15 som tidigare.

Ny giltighetstid

Fullmaktsgivaren väljer hur länge fullmakten ska vara giltig. Från och med den 1 juni kan fullmaktsgivaren välja en giltighetstid på som längst fyra år.

Nya krav för att fullmakten ska bli aktiv

För att en fullmakt ska bli aktiv behöver både fullmaktsgivaren och ombudet samtycka till att E-hälsomyndigheten behandlar deras personuppgifter. Från och med den 1 juni 2020 är samtycket obligatoriskt. Det gäller även för fullmakter som registrerats innan den 1 juni, men ombudet har olika lång tid på sig att samtycka beroende på när fullmakten har registrerats.

Om fullmakten är registrerad innan den 1 juni behöver ombudet lämna sitt samtycke senast den 31 januari 2021. Fullmaktsgivaren lämnade sitt samtycke i samband med att hen registrerade fullmakten. Men ombudet behöver också samtycka, annars går fullmakten inte längre att använda.

För fullmakter som är registrerade den 1 juni eller senare har ombudet sju kalenderdagar på sig att samtycka. Det innebär att om fullmakten registreras på en måndag, behöver ombudet samtycka senast kommande söndag.

Ombudet kan samtycka till E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter digitalt, till exempel genom tjänsten Läkemedelskollen eller på ett apotek.

En avslutad fullmakt sparas kortare tid

Tidigare sparades en fullmakt 15 månader efter att den avlutats. Nu tas den bort efter 12 månader i stället.


Se film om förändringarna

Film om fullmakter för apoteksärenden som riktar sig till dig som hämtar ut läkemedel åt någon annan. Filmen har visats i SVT:s program Anslagstavlan.