Komplettera fullmakt inom sju dagar

Du som är ombud och har fått en fullmakt ska lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter inom sju dagar efter att fullmakten skapades.

Samtycket lämnar du genom att logga in med e-legitimation på tjänsten Läkemedelskollen (öppnas i ny flik). Där väljer du ”Meny” och klickar dig vidare till ”Fullmaktsärenden”. Du kan också logga in på 1177.se, välja läkemedelstjänster och lämna ditt samtycke där.

Du kan även besöka ett apotek för att lämna ditt samtycke. Tag med legitimation.

Att du som är ombud ska lämna ditt samtycke hänger samman med de nya regler för fullmakter för apoteksärenden som kom den 1 juni 2020.

Fullmakter för apoteksärenden förändrades 1 juni 2020

Den 1 juni 2020 förändrades hanteringen av fullmakter för apoteksärenden:

  • En ny giltighetstid infördes.
  • Det tillkom nya krav för att en fullmakt ska bli aktiv.
  • En avslutad fullmakt tas bort efter 12 månader i stället för 15 som tidigare.

Ny giltighetstid

Fullmaktsgivaren väljer hur länge fullmakten ska vara giltig. Från och med den 1 juni 2020 kan fullmaktsgivaren välja en giltighetstid på som längst fyra år.

Nya krav för att fullmakten ska bli aktiv

För att en fullmakt ska bli aktiv behöver både fullmaktsgivaren och ombudet samtycka till att E-hälsomyndigheten behandlar deras personuppgifter. Från och med den 1 juni 2020 är samtycket obligatoriskt. Det gäller även för fullmakter som registrerats innan den 1 juni 2020, men ombudet har olika lång tid på sig att samtycka beroende på när fullmakten har registrerats.

För fullmakter som är registrerade den 1 juni 2020 eller senare har ombudet sju kalenderdagar på sig att samtycka. Det innebär att om fullmakten registreras på en måndag, behöver ombudet samtycka senast kommande söndag.

Om fullmakten var registrerad innan den 1 juni behövde ombudet lämna sitt samtycke senast den 31 januari 2021. Fullmaktsgivaren lämnade sitt samtycke i samband med att hen registrerade fullmakten. Men ombudet behövde också samtycka senast den 31 januari 2021, annars går fullmakten inte längre att använda.

Om en fullmakt inte längre är giltig är det enkelt att registrera en ny fullmakt till en annan privatperson. Det sker digitalt genom att logga in med e-legitimation i Läkemedelskollen. Där väljer du ”Meny” och klickar dig vidare till ”Fullmaktsärenden”. Du kan också logga in på 1177.se och välja läkemedelstjänster för att registrera en ny fullmakt.

(Det går även att använda en blankett för att skapa en ny fullmakt. Blanketten finns på E-hälsomyndigheten webbplats och den kan lämnas in på valfritt apotek. Apoteket ser då till att fullmakten, inklusive samtycken, blir registrerad i det digitala fullmaktsregistret. Möjligheten att hämta ut läkemedel åt en annan person genom att ta med den egna och den andra personens giltiga legitimation till apoteket, finns även fortsättningsvis kvar.)

Ombudet kan samtycka till E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter digitalt, till exempel genom tjänsten Läkemedelskollen. Det går även att lämna sitt samtycke på ett apotek. Ta med då giltig legitimation.

En avslutad fullmakt sparas kortare tid

Tidigare sparades en fullmakt 15 månader efter att den avlutats. Nu tas den bort efter 12 månader i stället.


Se film om förändringarna

Film om fullmakter för apoteksärenden som riktar sig till dig som hämtar ut läkemedel åt någon annan. Filmen har visats i SVT:s program Anslagstavlan.