Om fullmakter

Som privatperson kan du låta en annan privatperson eller vård- och omsorgsenhet göra dina ärenden på apotek med hjälp av en fullmakt. På den här sidan hittar du information om hur du registrerar en fullmakt digitalt via Läkemedelskollen och via blankett och information om fullmakter på olika språk.


Läkemedelskollen illustration

Registrera fullmakt via Läkemedelskollen

Du kan registrera en fullmakt till en annan privatperson digitalt via tjänsten Läkemedelskollen.


Illustration Blanketter och fullmakter

Registrera fullmakt via blankett

Övriga fullmakter kan du skapa med hjälp av en blankett som du lämnar in på valfritt apotek.


Fullmakt illustration av anhörig som hjälper

Mer om fullmakter

Vill du läsa mer om fullmakter, vad det innebär och hur det fungerar?

Fullmakt illustration möte farmaceut kund

Fullmakter förändras 1 juni

Den 1 juni 2020 förändrades hanteringen av fullmakter för apoteksärenden:

- En ny giltighetstid infördes.
- Det tillkom nya krav för att en fullmakten ska vara aktiv.
- En avslutad fullmakt raderas efter 12 månader i stället för 15 som tidigare.

IT-säkerhet

Behandling av personuppgifter

Om du är fullmaktsgivare, ombud eller vårdpersonal behandlar E-hälsomyndigheten dina personuppgifter.


Fullmakt illustration vårdfullmakt

About authorisation in other languages

Information in other languages for those who collect medicines for someone else or authorise another person to collect their medicines