Nll-ill-webb.png

Näin Kansalinen lääkelista vaikuttaa sinua

Tällä sivula sie saatat lukea kuka saapii nähhä mitä lääkäri oon kirjottanu ulos sulle ja mitä sie olet noutanu aputeekistä. Sie saat kansa tietää kunka sie saatat vaikuttaa sitä informasuunia mitä näytethään terhveys- ja saihraanhoijole ja aputeekile.

Możesz sprawdzić, jakie leki i inne produkty zostały Ci przepisane i wykupione przez Ciebie w aptece, między innymi w elektronicznej usłudze Läkemedelskollen. Od 1 maja 2021 r. łatwiej będzie przekazywać te informacje pracownikom opieki zdrowotnej i służby zdrowia w związku z udzielaniem Ci świadczeń zdrowotnych. Informacje te znajdują się w Narodowym Wykazie Leków (szw. Nationella läkemedelslistan).

Nie możesz nie zgodzić się na rejestrowanie wystawionych Ci recept i wykupionych leków w Narodowym Wykazie Leków. Nie możesz również nie zgodzić się na rejestrowanie informacji o Twoich podwyższonych kosztach opieki zdrowotnej. Dlatego też stawiane są surowe wymogi z zakresie ochrony Twoich danych – uprawnieni do uzyskiwania informacji na temat Twoich recept i wykupionych leków są wyłącznie pracownicy służby zdrowia i aptek.  

Kiedy odwiedzasz placówkę opieki zdrowotnej lub służby zdrowia

Pracownicy opieki zdrowotnej i służby zdrowia muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, aby móc zobaczyć informacje o Twoich receptach i wykupionych lekach. W celu uzyskania tych informacji wymagana jest również Twoja zgoda. Zgody udzielasz lekarzowi, pielęgniarce, dentyście lub innemu pracownikowi opieki zdrowotnej. W wyjątkowych sytuacjach osoby te mogą zobaczyć Twoje informacje również bez Twojej zgody, na przykład kiedy nie ma możliwości zapytania Cię o zgodę, np. kiedy jesteś nieprzytomny.

W przypadku pacjentów, którym leki są wydawane regularnie w ograniczonej ilości (szw. dospatienter), zastosowanie mają inne zasady niż w przypadku innych pacjentów.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody

Bez Twojej zgody uprawniony pracownik opieki zdrowotnej lub służby zdrowia może jedynie uzyskać informacje na temat tego, czy przepisano Ci dany lek w ciągu ostatnich dwóch lat. Ma to na celu umożliwienie opiece zdrowotnej i służbie zdrowia zidentyfikowanie i przeciwdziałanie niewłaściwemu zażywaniu leków, na przykład leków sklasyfikowanych jako środki odurzające.

Jeśli chcesz ukryć informacje przed pracownikami opieki zdrowotnej i służby zdrowia

Masz prawo do ukrycia pewnych informacji o przepisanych Ci i wykupionych lekach przed pracownikami opieki zdrowotnej i służby zdrowia. W takim wypadku dana informacja nie jest udostępniana pracownikom opieki zdrowotnej i służby zdrowia w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udostępnianie im informacji o Twoich receptach i wykupionych lekach. Mogą oni jednak zobaczyć, że istnieją informacje, które zostały przez Ciebie zastrzeżone.

W celu ukrycia danej informacji zarejestrowanej w Narodowym Wykazie Leków możesz skorzystać z Läkemedelskollen. W dowolnym momencie możesz zadecydować o ponownym udostępnianiu tej informacji.

Nawet jeśli ukryjesz daną informację, może ona być udostępniona pracownikom opieki zdrowotnej i służby zdrowia, na przykład w następujących sytuacjach:

  • znajdujesz się w sytuacji zagrożenia życia i nie możesz wyrazić zgody
  • jeśli jesteś pacjentem, któremu leki są wydawane regularnie w ograniczonej ilości
  • jeśli dana informacja znajduje się w Twojej historii choroby – aby pracownicy służby zdrowia nie mieli do niej dostępu, musisz ją ukryć również w swojej historii choroby.

Ukrycie informacji o lekach może być ryzykowne

Jeśli Twój lekarz nie będzie miał dostępu do informacji na temat Twoich leków, trudniej mu będzie unikać w Twoim przypadku leków, których działanie znosi działanie innych leków lub które mają negatywne działanie w przypadku zażywania innego leku. Oznacza to, że nieujawnienie informacji może być ryzykowne. Jeśli zdecydujesz się na ukrycie informacji o receptach i wykupionych lekach, musisz sam poinformować pracowników służby zdrowia o zażywanych lekach, aby mogli oni zapewnić Ci dobrą i bezpieczną opiekę zdrowotną.

Ukrycie leków wykupionych na podstawie papierowej recepty

Możesz ukryć leki, które zostały i zostaną przez Ciebie wykupione na podstawie recept papierowych, aby pracownicy opieki zdrowotnej i służby zdrowia nie mogli ich zobaczyć w swoich systemach.

Począwszy od dnia 1 maja 2021 r. recepty papierowe, z kilkoma wyjątkami, rejestrowane są w Narodowym Wykazie Leków przed wydaniem leków. W celu ukrycia informacji o tych zakupach leków musisz ukryć recepty związane z tymi zakupami.  

Kiedy odwiedzasz aptekę

Aby pracownicy apteki mogli wydać Ci leki, muszą oni w każdym przypadku mieć dostęp do Twoich recept i wykupionych leków, potrzebują oni jednak Twojej zgody, aby móc zobaczyć przyczynę leczenia na recepcie.

Możesz ukryć przyczynę leczenia

Możesz ukryć informację o przyczynie leczenia znajdującą się na recepcie. Jeśli pracownik apteki stwierdzi, że musi uzyskać informację o przyczynie leczenia w celu wydania leków, musi on uzyskać Twoją dodatkową zgodę.  

Twoja recepta może zawierać zarówno przyczynę leczenia, jak i cel leczenia. Ukryć można jedynie przyczynę leczenia znajdującą się na recepcie. Pracownicy apteki nadal będą mogli uzyskać informację o celu leczenia.

Kiedy prosisz o poradę w kwestii zażywania leku

Jeśli w celu wydania leku i udzielenia porady pracownik apteki będzie chciał zobaczyć Twoje recepty i wykupione leki, musi on uzyskać Twoja zgodę. W przypadku porady nie jest udostępniana informacja o przyczynie leczenia znajdująca się na recepcie.

Jeśli ukryłeś przed pracownikami opieki zdrowotnej i służby zdrowia informacje o danej recepcie i lekach wykupionych na jej podstawie, lub o lekach wykupionych na podstawie recepty papierowej, również ta informacja nie jest udostępniania pracownikowi apteki przy udzielaniu porady. Pracownicy apteki nie mogą zobaczyć faktu ukrycia przez Ciebie informacji znajdującej się w Narodowym Wykazie Leków.

Możesz skorzystać z Läkemedelskollen

Informacje o swoich receptach i wykupionych lekach możesz uzyskać na różne sposoby: na wydrukach z apteki, w aptekach internetowych i w usłudze cyfrowej Läkemedelskollen. W Läkemedelskollen możesz również ukryć informacje. W dowolnym momencie możesz zadecydować o ponownym udostępnianiu informacji.

W uproszczeniu można powiedzieć, że Läkemedelskollen to okno, przez które można zajrzeć do Narodowego Wykazu Leków. Jeśli jesteś w wieku powyżej 18 lat i posiadasz e-legitymację, możesz dokonywać następujących operacji w Läkemedelskollen:

  • zobaczyć informację o lekach wypisanych na receptach Tobie, Twoim dzieciom w wieku poniżej 13 lat lub Twoim zwierzętom domowym
  • zobaczyć informację o lekach wykupionych w aptece
  • zarządzać i rejestrować upoważnienia na potrzeby spraw w aptece  
  • zobaczyć, jaki czas pozostał do zastosowania rabatu związanego z ochroną przed wysokimi kosztami opieki zdrowotnej
  • pobrać wyciągi informacji na Twój temat zarejestrowanych w rejestrach Narodowy Wykaz Leków i Depozyt Recept Zwierzęta.

Dostęp do usługi Läkemedelskollen możliwy jest przez 1177 portal internetowy Przewodnika po Opiece Zdrowotnej Vårdguiden lub e-urzędu ds. ochrony zdrowia E‑hälsomyndigheten.

Jeśli nie masz możliwości skorzystania z Läkemedelskollen, możesz skontaktować się z E-hälsomyndigheten i zażądać ukrycia informacji znajdującej się w Narodowym Wykazie Leków. W takim przypadku otrzymasz na adres domowy formularz, który będziesz musiał wypełnić i odesłać do E-hälsomyndigheten. Jeśli chcesz zamówić formularz, prześlij wiadomość e-mail do registrator@ehalsomyndigheten.se. Można do nas również zadzwonić pod numer telefonu 0771-766 200.

Informacje mogą zostać ukryte przed opiekunem prawnym i pełnomocnikiem

Pracownicy opieki zdrowotnej i służby zdrowia uprawnieni do przepisywania leków mogą ukryć informacje dotyczące recept niepełnoletniego pacjenta z powodu objęcia ich poufnością. Następujące informacje mogą być ukryte przed opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem niepełnoletniego pacjenta:

  • recepta i leki wykupione na tę receptę wcześniej i w przyszłości
  • wszystkie leki wykupione na podstawie recept papierowych.

Informacje ukryte przed opiekunem prawnym lub pełnomocnikiem nie są wykazywane na wydruku z Narodowego Wykazu Leków w aptece, niezależnie od tego, kto chce zobaczyć te informacje. Dotyczy to również równoważnych wydruków w przypadku e-zakupów.

Rejestr dostępu pokazuje, kto widział Twoje informacje

W Läkemedelskollen znajdziesz rejestr dostępu. W rejestrze tym znajdziesz informacje na temat tego, kiedy, dlaczego, w związku z jaką funkcją zawodową i skąd ktoś przeglądał informacje o Twoich receptach i wykupionych lekach.