La¦êkemedelsfo¦êrteckningen-del-2.png

Läkemedelsförteckningen

I läkemedelsförteckningen finns information om de läkemedel som enskilda personer har hämtat ut på recept de senaste 15 månaderna. Syftet är att ge en säker läkemedelsanvändning.


Vad är läkemedelsförteckningen?

Läkemedelsförteckningen är ett register där E-hälsomyndigheten sparar information om alla läkemedel som hämtas ut på recept i Sverige. Detta har vi som myndighet ansvar att göra. 

Läkemedelsförteckningen innehåller uppgifter om

  • namn och personnummer på den receptet gäller

  • datum för inköp av läkemedel

  • vara, mängd, dosering

  • namnet på den person som skrivit ut läkemedlet, samt yrke, specialitet och arbetsplats.

När informationen är äldre än 15 månader raderas den (enligt lagen om läkemedelsförteckning).

Varför lagras informationen?

Läkemedelsförteckningen finns för att du som patient ska få en bättre läkemedelsanvändning och en säkrare vård. Informationen i registret används till exempel i de här situationerna:

  • När en läkare ska förskriva ny medicin och behöver veta vad du tidigare fått.

  • När en läkare ska komplettera journalanteckningarna.

  • När en farmaceut kontrollerar att du får rätt dos av rätt läkemedel och att det inte finns risk för dubbelmedicinering.

Det är lagen om läkemedelsförteckning som bestämmer på vilket sätt informationen i läkemedelsförteckningen får användas. 

Du bestämmer vem som får se informationen

Registreringen av uppgifterna i läkemedelsförteckningen är obligatorisk. Ditt samtycke behövs dock för att andra ska få tillgång till den lagrade informationen om dig. 

Du kan till exempel ge ditt samtycke till din läkare, eller andra personer som har rätt att skriva ut recept (förskrivare). Du väljer då själv om samtycket ska gälla för ett tillfälle eller tills vidare. Det går bra att återkalla ett tillsvidare-samtycke när som helst.

Du kan också ge ditt samtycke till att farmaceuten på apoteket får se din läkemedelsförteckning i samband med att du hämtar ut läkemedel. Ett sådant samtycke gäller bara för det tillfället.

I en akut nödsituation kan du även ge samtycke till att en sjuksköterska utan behörighet att skriva ut recept får se din läkemedelsförteckning. Ett sådant samtycke gäller också bara för ett tillfälle.

Undantaget från samtycke: Nödåtkomst

Om du inte kan lämna ditt samtycke (till exempel om du är medvetslös) får uppgifterna i läkemedelsförteckningen ändå läsas av vårdpersonal, men endast om det är nödvändigt för att kunna ge den vård eller behandling som du absolut behöver. Detta kallas för nödåtkomst.

Återkallande av samtycke

Du kan återkalla ett samtycke till att personer ska kunna se dina uppgifter i läkemedelsförteckningen. Använd blanketten Återkallande av samtycke.

Hur tar jag del av mina uppgifter?

Det finns olika sätt att som privatperson ta del av uppgifter som finns sparade i läkemedelsförteckningen.

Läkemedelskollen

Om du har en e-legitimation kan du använda vår tjänst Läkemedelskollen. Logga in och se:

  • dina recept

  • vilka läkemedel du har hämtat ut

  • hur mycket som återstår innan högkostnadsskyddet börjar gälla.

Är du målsman kan du se recept för barn under 12 år. När du är inloggad kan du även ladda ner registerutdrag ur läkemedelsförteckningen.

Be om utdrag på närmaste apotek

Du kan få ett utdrag ur läkemedelsförteckningen på närmaste apotek. Du behöver då visa din legitimation.

Beställ utdrag från E-hälsomyndigheten

Du kan också få ett utdrag genom att skicka in blanketten Registerutdrag ur läkemedelsförteckningen.

Om du saknar möjlighet att skriva ut blanketten kan du i stället skicka ett brev undertecknat av dig själv. I brevet anger du ditt personnummer och begär att få ett registerutdrag från läkemedelsförteckningen.