Att vara dospatient

Att vara dospatient innebär att du får dina läkemedel förpackade i särskilda påsar. Syftet är att det ska bli lättare dig att hålla reda på din medicinering och ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Som dospatient får du ut dina läkemedel i särskilda förpackningar, så kallade dospåsar. På varje påse står

  • ditt namn och födelsedatum

  • vad påsen innehåller 

  • vid vilken tidpunkt du ska ta läkemedlen.

När du blivit dospatient får du dina läkemedel för en eller två veckor i taget.

För att du ska kunna vara dospatient måste du säga okej att dina recept sparas elektroniskt (e-recept). Läs mer om hur sådana e-recept fungerar.

Vem kan bli dospatient?

Alla som tar läkemedel dagligen och behöver hjälp med att hantera sina läkemedel kan bli dospatient. Idag är 200 000 personer i Sverige dospatienter. 

Det vanligaste skälet är att man blir dospatient är att man har många olika läkemedel. Man kan också av andra skäl har svårt att hålla reda på sina läkemedel och hur de ska doseras. 

Om landstinget tycker att du skulle ha nytta av att vara dospatient kan du få tjänsten betald av dem. Fråga din läkare om du vill veta mer.