Att vara dospatient

Att vara dospatient innebär att du får dina läkemedel förpackade i särskilda påsar. Syftet är att det ska bli lättare dig att hålla reda på din medicinering och ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Som dospatient får du ut dina läkemedel i särskilda förpackningar, så kallade dospåsar. På varje påse står

  • ditt namn och födelsedatum

  • vad påsen innehåller 

  • vid vilken tidpunkt du ska ta läkemedlen.

När du blivit dospatient får du dina läkemedel för en eller två veckor i taget.

För att du ska kunna vara dospatient måste du samtycka till att dina recept sparas elektroniskt (e-recept). Läs mer om hur sådana e-recept fungerar.

Från den 1 maj 2021 behöver du som blir dospatient bara samtycka till att bli dospatient då det inte längre går att välja bort att recepten sparas elektroniskt.

Vem kan bli dospatient?

Alla som tar läkemedel dagligen och behöver hjälp med att hantera sina läkemedel kan bli dospatient. Idag är cirka 280 000 personer i Sverige dospatienter. 

Det vanligaste skälet är att man blir dospatient är att man har många olika läkemedel. Man kan också av andra skäl har svårt att hålla reda på sina läkemedel och hur de ska doseras. 

Om din region tycker att du skulle ha nytta av att vara dospatient kan du få tjänsten betald av dem. Fråga din läkare om du vill veta mer.

Vem kan se dina recept?

Om du är dospatient kan behörig personal inom hälso- och sjukvården och behörig personal på apotek få se dina e-recept och uttag när de behöver det.

Om du väljer att dölja information i Nationella läkemedelslistan, blir den inte dold för hälso- och sjukvårdspersonal. Informationen döljs endast för apotekspersonal när de behöver se dina e-recept och uttag i syfte att ge dig råd utan att lämna ut något läkemedel.