Nationella-e-recepttjanster_500px.png

E-recept – så fungerar det

E-recept är ett säkert och smidigt system som gör det lätt för dig som privatperson att hämta ut dina läkemedel på vilket apotek som helst. Idag är 99 procent av alla recept i Sverige elektroniska.

När en läkare eller veterinär skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. Vi sparar receptet i en databas. Alla apotek i Sverige kan sedan hämta e-receptet i databasen och lämna ut läkemedlet till kunden.

För dig som privatperson innebär användningen av e-recept att det går säkert och snabbt att få ut dina läkemedel. E-recept möjliggör också att du kan få hem dina läkemedel via apotekens e-handel.

E-recept finns också för djur, och fungerar på ungefär samma sätt som för människor. Som djurägare kan du hämta ut de ordinerade läkemedlen på vilket apotek du vill. Vissa apotek är mer specialiserade på djurläkemedel än andra och har dem oftast i lager. Men alla vanliga öppenvårdsapotek har en skyldighet att ta in läkemedlen inom 24 timmar.

E-recepten lagras i en databas

E-hälsomyndigheten har ansvar för att lagra och förmedla de elektroniska recepten på ett säkert sätt. Vi lagrar recepten i en databas som heter Receptdepå. Där sparas information om allt som skrivs ut till dig på recept: läkemedel, förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel.

Informationen sparas i databasen i högst 15 månader efter senaste uppgiftsregistrering.

Dina personuppgifter sparas i flera register

För att systemet med e-recept ska kunna fungera måste vissa uppgifter om dig sparas i olika databaser och register. I receptdepån lagras följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din receptinformation.

Om du vill att informationen om dig ska tas bort kan du besöka ett apotek och meddela att du återkallar ditt samtycke för e-recept. Om du gör det får du i stället ur dina recept utskrivna på pappersblankett.

För att hålla reda på vilka läkemedel du har hämtat ut sparas information om det i ett annat register: Läkemedelsförteckningen. Det registret är till för att du som patient ska få en bättre läkemedelsanvändning och en säkrare vård. Här kan du läsa mer om vilken information som lagras i läkemedelsförteckningen och hur den används.

Om du själv vill veta vilka läkemedel du har på e-recept och vilka du har hämtat ut kan du använda vår tjänst Läkemedelskollen. Där kan du också se hur du ligger till inom högkostnadsskyddet samt eventuella e-recept för dina husdjur.

Här kan du läsa mer om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter.