Tjänster för privat-personer


Läkemedelskollen illustration

Läkemedelskollen

I Läkemedelskollen kan du se vilka läkemedel du har på recept, registrera fullmakt för apoteksärenden, ditt högkostnadsskydd och mycket mer. Logga in enkelt och säkert med e-legitimation.


Illustration Gubbe med pillerburk

E-recept

E-recept gör det lätt för dig som privatperson att hämta ut dina läkemedel på vilket apotek som helst. Här kan du läsa om hur systemet med e-recept fungerar.


Vaccinationsbevis-mobil-checkbox2.png

Covidbevis

Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du kan hämta ut ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

Illustration av E-recept Djur

E-recept för djur

Även djurs läkemedel går att få på e-recept. Här kan du läsa om hur e-recept för djur fungerar.


Fullmakt illustration av anhörig som hjälper

Fullmakter för apoteksärenden

Som privatperson kan du ge en annan privatperson eller en vård- och omsorgsenhet fullmakt för apoteksärenden. På den här sidan kan både du som är fullmaktsgivare och du som är ombud läsa om hur fullmakter för apoteksärenden fungerar.


Illustration Blanketter och fullmakter

Blanketter

Här hittar du blanketter till exempel för att registrera fullmakter för apoteksärenden och begära registerutdrag.

Subventioner illustration

Högkostnadsskydd

Systemet med högkostnadsskydd innebär att det finns en begränsning för hur mycket du behöver betala för läkemedel under ett år.


Att vara dospatient

Att vara dospatient innebär att du får dina läkemedel förpackade i dospåsar, för att det ska bli lättare dig att hålla reda på din medicinering och ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.


Vårdnadshavares direktåtkomst till tonåringars e-recept

Information till dig som är vårdnadshavare till en tonåring mellan 13 och 17 år och använder apotekens e-handel eller appar.


Hälsa för mig

Hälsa för mig var en satsning som initierades av regeringen 2012 och som E-hälsomyndigheten hade som del av sitt grunduppdrag fram till 2019. Syftet med satsningen var att stärka individens delaktighet i sin hälsa samt ge individen rätten och möjligheten att förfoga över sina egna hälsodata. Satsningen skulle ge Sveriges invånare ett kostnadsfritt personligt hälsokonto för att livslångt spara, hantera och dela sin hälsodata. Det skulle också vara en plattform för företag och organisationer att bygga innovativa e-hälsotjänster.

På grund av att det saknades tillräckligt rättsligt stöd lades satsningen ner 2018.