e-halsa2_600px.jpg

E-hälsa för privatpersoner

E-recept

E-recept gör det lätt för dig som privatperson att hämta ut dina läkemedel på vilket apotek som helst. Här kan du läsa om hur systemet med e-recept fungerar.

Läs mer om e-recept

E-recept för djur

Även djurs läkemedel går att få på e-recept. Här kan du läsa om hur e-recept för djur fungerar.

Läs mer om e-recept för djur

Direktåtkomst för vårdnadshavare till tonåringars e-recept

Information till dig som är vårdnadshavare till en tonåring mellan 13 och 17 år och använder apotekens e-handel eller appar.

Läs mer om direktåtkomst till tonåringars e-recept

Läkemedelskollen

I Läkemedelskollen kan du se vilka läkemedel du har på recept, vilka du har hämtat ut, ditt högkostnadsskydd och mycket mer. Logga in enkelt och säkert med e-legitimation.

Läs mer och logga in i Läkemedelskollen

Högkostnadsskydd

Systemet med högkostnadsskydd innebär att det finns en begränsning för hur mycket du behöver betala för läkemedel under ett år.

Läs mer om högkostnadsskydd

Fullmakter

Här hittar du information och blanketter för fullmakt. Det innebär att du kan ge en annan person eller vårdenhet tillstånd att företräda dig i vissa apoteksärenden.

Läs mer om fullmakter

Att vara dospatient

Att vara dospatient innebär att du får dina läkemedel förpackade i dospåsar, för att det ska bli lättare dig att hålla reda på din medicinering och ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Läs om att vara dospatient