För vårdenheter – registrera er

Innan en vårdenhet kan bli fullmaktstagare behöver den registreras i Vårdenhetsregistret hos eHälsomyndigheten. Vårdenhetsregistret är en del av Fullmaktsregistret.

För att vårdenheten ska kunna registreras måste den verksamhetsansvariga på vårdenheten fylla i blanketten "Registrera vårdenhet för hantering av fullmakt".

Ladda hem blanketten "Registrera vårdenhet för hantering av fullmakt". 

Den som är verksamhetsansvarig behöver ange vilka anställda som ska kunna bli fullmaktstagare. Verksamhetsansvarig och anställda behöver underteckna blanketten. Den ifyllda blanketten lämnas till ett apotek för registrering. Idag kan fullmakter hanteras på samtliga apotek med tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

Det är vårdenhetens verksamhetsansvariga som har skyldighet att hålla uppgifterna och personallistorna uppdaterade. För att uppdatera informationen fyller den verksamhetsansvariga i samma blankett som vid registrering. Hon eller han lämnar sedan uppdateringen till ett apotek som kan hantera fullmakter.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka fullmakter som finns.

Faktaruta: Fullmakter

Den som ger en fullmakt kallas fullmaktsgivare, och den som får den kallas fullmaktstagare. Fullmaktsgivaren är alltid en privatperson. Fullmaktstagaren kan vara antingen en privatperson eller en vårdenhet, och dess registrerade anställda. Fullmakterna lagras i Fullmaktsregistret som tillhandahålls av oss på eHälsomyndigheten. En fullmaktstagare kan sköta följande ärenden:

  • Beställa och hämta ut fullmaktsgivarens receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över fullmaktsgivarens elektroniskt sparade recept.
  • Ta del av fullmaktsgivarens aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen. 
  • Lämna samtycke till registrering i högkostnadsdatabasen åt fullmaktsgivaren.*
  • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar fullmaktsgivarens recept elektroniskt.*

* I enlighet med lagen om receptregister.