För apotek – registrering av fullmakt

För att du som farmaceut ska kunna registrera en fullmakt behöver ditt apotek vara registrerat hos eHälsomyndigheten och anslutet till vår fullmaktshantering. Apoteket måste även ha tillstånd av Läkemedelsverket att få bedriva öppenvårdsapotek.

För att genomföra en registrering av en fullmakt ska den aktuella blanketten vara ifylld och undertecknad av fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. På den här sidan kan du läsa mer om vilka fullmakter som finns. 

Den information som apoteket registrerar om kunden eller vårdenheten sparas i Fullmaktsregistret. Vid varje registrering eller förändring av en fullmakt, eller en vårdenhet, sparas apoteks-id (GLN-kod) för det utförande apoteket. I registret sparas även information om vem som lämnat in blanketten på apoteket.

När en fullmakt har registrerats i Fullmaktsregistret är den tillgänglig för alla apotek som är anslutna till eHälsomyndighetens fullmaktshantering.

Olika apotek har olika system för att kommunicera med våra system på eHälsomyndigheten. För detaljerade frågor om hur du registrerar, uppdaterar och avslutar fullmakter ber vi dig att vända dig till din egen systemsupport.

Faktaruta: Fullmakter

Den som ger en fullmakt kallas fullmaktsgivare, och den som får den kallas fullmaktstagare. Fullmaktsgivaren är alltid en privatperson. Fullmaktstagaren kan vara antingen en privatperson eller en vårdenhet, och dess registrerade anställda. Fullmakterna lagras i Fullmaktsregistret som tillhandahålls av oss på eHälsomyndigheten. En fullmaktstagare kan sköta följande ärenden:

  • Beställa och hämta ut fullmaktsgivarens receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över fullmaktsgivarens elektroniskt sparade recept.
  • Ta del av fullmaktsgivarens aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen. 
  • Lämna samtycke till registrering i högkostnadsdatabasen åt fullmaktsgivaren.*
  • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar fullmaktsgivarens recept elektroniskt.*

* I enlighet med lagen om receptregister.