Inbjudan till samarbete

eHälsomyndigheten bjuder in systemleverantörer att, tillsammans med sina kunder inom vård och apotek, delta i ett fördjupat utvecklings- och driftsättningssamarbete av Nationella läkemedelslistan. Som incitament för att delta i detta samarbete erbjuds reducering av kostnaden för godkännandet av anpassningen till Nationella läkemedelslistan. Detta gäller för som mest ett expeditionssystem och två vårdsystem, och uppgår till maximalt 250 000 kr per system.

Samarbete planeras att starta upp i början av 2019. Till en början kommer samarbetet att ge tillgång till dokumentation och längre fram under våren kommer de första tjänsterna att kunna testas i testmiljö. På detta sätt kan tjänsterna testas och utvecklas efterhand. Det ger en möjlighet till tidig återkoppling på framtagen dokumentation och på de utvecklade tjänsterna.

Plan sätts tillsammans

Tanken är att E-hälsomyndigheten, tillsammans med systemleverantörerna, sätter en plan för leveranser under utvecklingsperioden. Målet är att E-hälsomyndigheten, tillsammans med system från både vård och apotekssidan, ska kunna testa hela receptkedjan innan Nationella läkemedelslistan produktionssätts i juni 2020 och därefter följa de anpassade systemen ut till en första driftsättning i produktion.

Under 2019 är tanken att samarbetet utgör en utvecklingspilot för att validera register och bastjänster för den Nationella läkemedelslistan. När den Nationella läkemedelslistan är färdigutvecklad kommer systemleverantörernas anpassning till de nya tjänsterna att godkännas enligt E-hälsomyndighetens ordinarie godkännandeprocess. Därefter följer en pilotdriftssättning, där E-hälsomyndigheten följer systemleverantörernas arbete för att säkerställa Nationella läkemedelslistans funktionalitet i produktion.

Förutsättningar

Förutsättningarna för att delta i detta fördjupade samarbete är att det hos systemleverantörerna finns utsedda kontaktpersoner samt att organisationen är beredd att utveckla i takt med att nya tjänster släpps ut i testmiljö. Det ska också finnas en plan för en första produktionssättning under 2020. En förståelse för att tjänsterna kan komma att ändras efterhand under utvecklingsfasen är viktig. Detta kan innebära att utveckling som är genomförd på systemleverantörernas sida kan komma att behöva göras om efterhand som utvecklingsarbetet framskrider.

För att påbörja samarbetet i testprogrammet krävs ingen färdig anpassning till den nya åtkomstlösning som gäller för 17.1. Detta kommer dock att krävas för att komma vidare till godkännande och driftsättning. För mer information kring detta, kontakta E-hälsomyndigheten.

Kontakt

E-hälsomyndigheten kommer att erbjuda tidig tillgång till dokumentation, testmiljö, enkla kommunikationsvägar för kontinuerlig support samt regelbundna avstämningsmöten. I dialog med systemleverantörerna kan eHälsomyndigheten sätta upp samarbetsformer som passar respektive organisation.

Den som är intresserad av att vara med i ett fördjupat samarbete eller har frågor kring vad det innebär kan höra av sig till E-hälsomyndigheten. Skicka in era intresseanmälningar senast 22 januari, men det går också bra att höra av sig tidigare, för gemensam diskussion om samarbetsformer och upplägg.  

Kontaktpersoner:

Madelen Domajnko, projektledare för externt stöd och anslutning, madelen.domajnko@ehalsomyndigheten.se, 010-106 07 75.

Jenny Carlsson, delprojektledare för fördjupat utvecklings- och driftsättnings-samarbete, jenny.carlsson@ehalsomyndigheten.se, 010-458 63 07