Receptdepån

När ett e-recept skickas från vården kommer det till Receptdepån – en nationell lagringsplats som vi ansvarar för. Recepten lagras i väntan på att patienten ska hämta ut sin medicin på ett apotek.

Receptdepån innehåller uppgifter om läkemedel, förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som skrivits ut på recept. Informationen sparas i högst 15 månader efter senaste uppgiftsregistrering.

Hur används informationen?

När ett recept ska expedieras behöver farmaceuten utföra flera kontroller för att vara säker på att alla uppgifter i receptet stämmer. Bland annat hämtas information från några av eHälsomyndighetens olika databaser. Detta är några av de kontroller som görs:

  • Att den person som skrivit ut receptet har behörighet att göra det.
  • Att patientens identitet stämmer överens med namnet på receptet.
  • Datum när receptet skrevs ut.
  • Vilket läkemedel som ordinerats och i vilken dos.
  • Priset på läkemedlet.
  • Om det är en dospatient, det vill säga om patienten får sina läkemedel dosförpackade, finns även information om vilket dosapotek patienten är kund hos.