Nationellt dosregister

All information om dosrecept finns i ett nationellt register som hanteras av oss. Dosreceptsinformationen är en del av Receptdepån där alla e-recept lagras.

Idag lagras all information om dosregister i ett register och det gör att landstingen kan upphandla dostjänster från valfri dosproducent. Alla apotek i Sverige har samma möjlighet att expediera dosrecept.

Vad menas med dospatient?

En dospatient kan vara till exempel en person som bor på äldre- eller vårdboende, och som har gett sitt samtycke till att få dosdispenserade läkemedel (läkemedel förpackade i ”dospåsar”). På så vis behöver inte dospatienterna själva hålla reda på doseringen av läkemedlen. Det finns för närvarande cirka 190 000 dospatienter i Sverige.

Nationellt Sortiment- och leveransregister för dos (SOL)

Som komplement till det nationella dosegistret tillhandahåller vi ett antal tjänster för vård och dosaktörer. Tjänsterna möjliggör en effektiv hantering av sortiment- och leveransinformation för dospatienter.

Det nya dosreceptformatet innehåller till skillnad från tidigare dosrecept inte leveransinformation såsom uppgifter om dosapotekens stopptider eller leveransadresser. Med anledning av att dessa uppgifter inte ingår i det nya dosreceptet lagras inte denna information i den nationella Receptdepån, utan i SOL-registret.

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig och förvaltar SOL-registret på uppdrag av Socialdepartementet.